IX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia

A Vámbéry Polgári Társulás mindenkit szeretettel vár a IX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia c. rendezvényén. Helyszín: Seven Bar, Dunaszerdahely. A konferencia programja:

2011.09.29. (csütörtök)

18:00 órai kezdettel bemutatásra kerül A segítő kéznek ez a mesterfogása c. konferenciakötet, amely a 2010-es konferencia előadásait tartalmazza.

2011. 09. 30. – Péntek

9:00 Prezentáció

9:30 Köszöntő: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely Város polgármestere,

Yüksel Yücekal, Törökország szlovákiai nagykövetségének tanácsosa

Megnyitó: Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója,

Vásáry István, a Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke

10:00 Az érett kor ítélete, 1. rész

Levezető elnök: Simon Szabolcs

• Dobrovits Mihály – Miért zokog a türk kagán?

• Kiss László – Mikes Kelemen törökországi leveleinek orvos- és kultúrtörténeti kuriózumai

• Madaras László – Vámbéry Ármin és a “kettős honfoglalás” elmélete

• N. Rózsa Erzsébet – A magyar EU elnökség és az arab tavasz

• Vásáry István – Utak a steppéről az iszlám világba (karachanidák, ghanavídák, szeldzsukok)

• Vámbéry Tudományos Kollégium ülése

Megnyitja: Vásáry István, a Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke

Az ülést vezeti: Dobrovits Mihály, a Vámbéry Tudományos Kollégium titkára

Az ülés programja:

– Beszámoló a Vámbéry Polgári Társulás tevékenységéről – Hodossy Gyula

– Beszámoló az előző VTK ülés határozatainak teljesítéséről – Dobrovits Mihály

– Új tagok felvétele

– Vámbéry életműkiadásának jövőbeli terve

14:30 Az érett kor ítélete, 2. rész

Levezető elnök: Lacza Tihamér

• A Vámbéry-díj ünnepélyes átadás

Laudáció: Hazai György, akadémikus, az Andrássy Egyetem alapító rektora, a Vámbéry Polgári Társulás elnöke

A Vámbéry-díjat átadja: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely Város polgármestere,

Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója

• Darkó Jenő – Bíborbanszületett Konstantin bibliográfiája 1958-2008

• Egeresi Zoltán – A bulgáriai törökség 1989 után: közösségépítés határon innen és túl

• Hazai György – A magyar turkológia egy kevéssé méltatott úttörője: Szilágyi Dániel emlékezete

• Kakuk Zsuzsa – Török kifejezések Mikes szövegében

• Keller László – Arab tavasz, török tél

• Tüske László – Egy arab regény és az arab tavasz

• Uhrman Iván – Egy ismeretlen magyar fejedelemről

2011. 10. 01. – Szombat

10:00 Az érett kor ítélete, 3. rész

Levezető elnök: Fibi Sándor

• Apor Éva – Vámbéry és a Qádzsárok

• Čiernikova Beáta – Vallás és nacionalizmus az örmény kultúrában

• Kovács Attila – Mohamed a mozivásznon. Az iszlám prófétái filmekben

• Lacza Tihamér – Masz’údi arab polihisztor, utazó, író (10. század)

• Sárközy Miklós – Vámbéry és bahá’ík

• Seres István – A révkomáromi ákovitától az alistáli tyúkpörig (a török háború magyar hősének életrajzához)

• Szálkai Kinga – Az etnikai felosztások a szovjet Kaukázusban és Közép-Ázsiában

• Zsigmond Ártemisz Éva – Az Orosz Földrajzi Társaság kiadványa a hívai hadjárat résztvevőinek, avagy Közel-Kelet kutatási kézikönyv laikusoknak

Bővebben