A Galántai Honismereti Múzeum múzeumpedagógiai programjai a 2011/2012-es tanévben

Célunk, hogy a múzeumi látogatás ne passzív tárlatlátogatás legyen, hanem a diákok élményszerűen és játszva tanuljanak valami újat.

1/ Mindennapi kenyerünk (ÚJ! 2011. 9. 19-től egész tanévben)

A Molnármesterség és malomipar a Kis-Duna és a Vág alsó folyása mentén c. kiállításhoz készített program lehetőséget ad a múzeumpedagógia felhasználására közvetlenül az oktatási folyamatban. Ajánlatunk egy iskolán kívüli honismeret/történelemóra, mely a nyugat-szlovákiai molnármesterség történetét állította fókuszába.

Célunk az állandó kiállítás és egy rövid dokumentumfilm segítségével felkelteni a diákok érdeklődését a régió történelme iránt. A turisztikai térkép elkészítése és az „elfeledett ízek“ kóstolója hozzájárulnak ahhoz, hogy a múzeumban eltöltött idő alkotással és élményekkel teljen.

A programot az ISCED 1, 2, 3 iskolai csoportoknak ajánljuk, igényeik szerint alakítjuk. Az elkészített térképet a nálunk tett látogatás emlékére a tanulók magukkal vihetik. A foglalkozás időtartama 45 perc.

2/ Elixír Immortality (egész tanévben)

A Gyógyszertár c. állandó kiállításhoz kapcsolódó felfedezésen alapuló tanulási folyamatra épített múzeumpedagógiai program, melynek kulcsa a valódi tárgyak segítségével történő aktív tanulás.

Célunk a gyógyszerészet fejlődésének bemutatása a százéves bútort kiegészítő használati tárgyak segítségével; játékos formában megismertetni a diákokkal a gyógyszerészet történetét – hogyan változott a gyógyszerész munkája a 19. sz-i ipari forradalom után, amióta az orvosságokat már gyárakban állítják elő.

A tanulók ezen kívül megismerik a szecesszió stílusjegyeit, egy gyógyszerész izgalmas életét, s a gyógyszerészet misztikus légkörét is megtapasztalhatják, amikor maguk készíthetik el s kóstolhatják meg a halhatatlansági szérumot.

A programot az ISCED 1, 2 és 3 csoportok diákjainak egyaránt ajánljuk, a korosztályhoz megfelelően igazítjuk. A nyomtatott foglalkoztató kártyák emlékként hazavihetők. A foglalkozás időtartama kb. 45 perc.

3/ Élet a határ két oldalán (ÚJ! 2011. 12. 1-jétől 2012. 3. 31-ig)

Az Élet a határ mindkét oldalán c. kiállításhoz készített program lehetőséget ad a múzeumpedagógia felhasználására közvetlenül az oktatási folyamatban. Ajánlatunk egy iskolán kívüli alkotóműhellyel gazdagított történelemóra, mely a Duna két oldalán élő rómaiak és germánok mindennapi életének különböző területeire fókuszál.

Célunk a régészeti leletek, rekonstrukciók és illusztrációk segítségével felkelteni a diákok érdeklődését a történelem iránt, megtanítani őket a történeti kutatások során használt eszközök és módszerek alkalmazására. A légiós sisak és drótékszerek készítése hozzájárulnak ahhoz, hogy a múzeumban eltöltött idő alkotással és élményekkel teljen.

A programot elsősorban az alapiskolák 6. évfolyamának ajánljuk, de a programot az ISCED 1, 2 és 3 iskolai csoportok igényei szerint alakítjuk. Az elkészített sisakot és ékszert a nálunk tett látogatás emlékére a tanulók magukkal vihetik. A foglalkozás időtartama kb. 45—60 perc.

4/ Kincsek nagymama ládikójából (2012. 6. 1-jétől 2012. 7. 31-ig)

A program a Taksonyi Tájház épületében zajlik, amelyet 1847-ben építettek. A néprajzi kiállítás egyrészt az eredeti magyar lakosság elsőszobájának és konyhájának berendezését és használati tárgyait szemlélteti a 19–20. század fordulójáról, másrészt az 1947-ben az Alföldről idetelepült szlovákok tiszta szobájának berendezését is bemutatja.

Az interaktív kiállításvezetés után a gyermekek egy rövid rejtvényen mérhetik le, mennyire figyeltek. Ezután lerajzolhatják a kiállításnak azt a részletét (épület, berendezés, tárgy – színesceruzát, kérem, hozzanak magukkal), amelyik számukra a legérdekesebb volt. A bátrabbakra ördöglakatok várnak! Az udvaron játszunk és versenyzünk azokkal a játékokkal, amelyeket a gyerekek maguk készítettek.

A programot az ISCED 1 és ISCED 2 csoportok tanulóinak ajánljuk. A szünidőben a nyári táborok résztvevőit is szeretettel várjuk. A foglalkozás időtartama kb. 90–120 perc.