Új évfolyamot indít az Íróiskola

A Magyar Írószövetség Íróiskolája szeptember végén új évfolyamot indít. A jelentkezési szándékot – az Íróiskola honlapjának fejlesztése miatt – egyelőre az Írószövetség titkárságán lehet jelezni, a titkarsag@iroszovetseg.hu címen. Augusztus végén mindenkinek személyre szólóan válaszolunk.

Az iskolában jeles kortárs költők, írók és irodalomtörténészek oktatnak, vezetnek szemináriumokat illetve tartanak előadásokat. Célunk, hogy olyan magas színvonalú, összetett képzést nyújtsunk, amely korábban nem volt még Magyarországon. Egyfelől hangsúlyt fektetünk a gyakorlatra: hallgatóink szemináriumok keretében sajátíthatják el az írói mesterség fogásait. Másfelől előadásokat hallgatnak a tizenkilencedik, huszadik és huszonegyedik századi magyar és világirodalomról, valamint az irodalomtudomány legalapvetőbb kérdéseiről. Harmadrészt pedig előadásokat tartunk a kortárs irodalmi élet fontos praktikus kérdéseiről: a különböző intézményekről, folyóiratokról, a digitális irodalomról és a szerzői jogokról.

A kurzusok mindenki számára nyitottak. Ajánljuk őket azoknak, akik írni szeretnének, de nem tudják, hogyan kezdjenek neki és azoknak, akik már írnak, és szeretnék íráskészségüket fejleszteni, írásaikat másokkal megvitatni.

A kétéves tanfolyam a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzés.

2011. augusztus 2.

 Szentmártoni János