Pozsonyi Casino szeptemberben

2011. szeptember 10. szombat 16.00 – Évadnyitó

Ismét évadnyitáshoz érkeztünk, mely számunkra egy bensőséges ünnepet jelent. A hosszú nyár után újra találkozhatunk és Matus János zeneművész pótolhatatlan jelenlétével, jó kedvvel, optimista hangulatban kezdjük újabb évadunkat. Örömmel közöljük, a PC konyhája is működni fog ezen a napon. Mindenkit tisztelettel várunk.

„Szép volna az élet, ha minden ember csak félig olyan jó volna, mint amilyennek a felebarátját szeretné.” (Móra Ferenc)

„ A szív mindarra tökéletesen alkalmatlan, aminek sikere számításokra alapul.” (Széchenyi István)

Műsorfelelős: Frideczky János

Háznagy: Urbán Éva

2011. szeptember 13. kedd 16.00 – XII. KÖZGYŰLÉS.

Minden PC tagot tisztelettel várunk a Pozsonyi Casino közgyűlésére. Kérjük, minél többen vegyenek rész a közgyűlésen, mert a casino tevékenysége mindannyiunk hozzájárulását, ötleteit, az eljövendő évad programtervezését, annak megvalósítását igényli.

• Fölhívjuk a figyelmüket, aki nem rendezte a 2011-es (és a 2010-es) évért a tagsági illetéket, nem rendelkezhet szavazati joggal.

Műsorfelelős: A PC Választmánya

Háznagy: Urbán Éva

2011. szeptember 15. csütörtök a PC zárva tart.

2011. szeptember 17. szombat 16.00

Reméljük, jó idő lesz, s még élvezhetjük zöld oázisunkban a tarka eszme-cseréket, kerti fagyizást.

Háznagy: Krajči Klára

2011. szeptember 20. kedd 18.00

Rajter Lajos (Nemzeti művész, zeneszerző, karnagy) hazájában és külföldön egyaránt elismert karmesteri hírnévre tett szert (egyúttal a Pozsonyi Casino tiszteletbeli tagja). Sokszínű zeneszerzői tevékenysége elkésve éri el a szélesebb közönséget. 2011 márciusában jelent meg zenekari műveinek felvétele, mely máris érdeklődő és pozitív visszhangra talált hazai és külföldi szakkörökben. Az új CD-t Rajter Adrian ismerteti.

Műsorfelelős: Institoris Sándor, Gabron Éva

Háznagy: Ordódy Éva

2011. szeptember 22. csütörtök 16.00

A cukorbaj típusairól és a mozgáslehetőségről, valamint hatásáról címen tart előadást Mgr. Gály Yvette.

Műsorfelelős: Urbán Éva

Háznagy: Krajči Klára

2011. szeptember 24. szombat 16.00

Időjárástól függően az udvaron fagyizunk, társalgunk. Amennyiben őszi szelek fújdogálnak, akkor bent találkozunk.

Háznagy: Krajči Klára

2011. szeptember 27. kedd 18.00

A szlovákok és mi – egy kelet-nyugati publicista szemével címen megjelent Skultéty Csaba legújabb könyve. A szerző a Felvidékről a nagyvilágba kikerült magyarként feladatának tartja nyomon követni, hogyan változott meg egy csendes, békés, szerény, a hosszú századokon anyanyelvét is csak nyelvjárásokban beszélő népből egy teljesen más arculatú, önimádó, másokat kisemmizni akaró politikai nemzet Európa közepén. Beszélgetőtárs: Klein Melinda újságíró.

Műsorfelelős: Frideczky János

Háznagy: Krajči Klára

2011. szeptember 29. csütörtök 16.00

A síremlékek hivatalos koszorúzása előtt az evangélikus temetőben a PC tagjai ismét találkoznak a tiszteletet adó találkozóhelyek szokásos rendbehozatalára. Kérjük a PC tagok az önkéntes jelentkezőit a háznagynál.

Műsorfelelős: A PC Választmánya

2011. október 1. szombat – kirándulás. Indulás 7.15 órakor a megszokott helyről.

A Fiumei úti sírkert (kerepesi temető) Magyarország egyik legrégibb sírkertje. Egész Európában az egyik legteljesebb „Nemzeti Pantheon”, ahol történelmünk és kultúránk nagy alakjai, politikusok, művészek, tudósok nyugszanak. A temető hatalmas, 56 hektáros területen fekszik. Mádl Ferenc is itt nyugszik, kinek sírhalmát a Pozsonyi Casino szeretné megkoszorúzni.

Utána Budapesti Operettszínházban 15.00 órai kezdettel részt veszünk a Rebecca (A Manderley-ház asszonya) c. előadáson.

Az útiköltséget (15 €) kérjük a jelentkezésnél (szeptember 20-ig) előre befizetni Urbán Évánál. Színházlátogatási igényüket szeptember 10-én (évadnyitón) jelentsék be Frideczky Jánosnak.

Műsorfelelős: Frideczky János, Urbán Éva

2011. október 4. kedd 18.00 – filmvetítés

Októberi vasárnap című dokumentarista hitelességű magyar film kerül vetítésre, mely a magyar történelem egyik legjelentősebb fordulópontjáról (1944. október 14., 15.) szól. Rendező: Kovács András. Szereplők: Bács Ferenc, Mécs Károly, Moór Mariann, Őze Lajos, Klaus Mária Brandauer és még sokan mások.

Műsorfelelős: Instiroris Sándor

Háznagy: Krajči Klára

2011. október 5. szerda 16.30 – a Csemadok nagyterme

Brogyányi Mihály előadása Erdély napjainkban címen az óvárosi Csemadok nagytermében.

2011. október 6. csütörtök 14.00 – mártírjaink koszorúzása

a Kecske-kapui evangélikus temetőben.

 „Kérem isten kegyelmét és áldását hazánkra, hogy az szabad és boldog legyen.”

(Rázga Pál halála előtti utolsó szavai.)

„Hazámért ezt is szívesen.” (Jeszenák János halála előtti utolsó szavai.)

Jeszenák János (a magyar mártír politikus Esterházy János dédapja), Rázga Pál evangélikus lelkész és Rázga Pálné sírjának megkoszorúzása.

???????

Közlemények:

Az évadnyitón a tagság személyesen megbeszéli Matus János zeneművésszel, hogy szeptember melyik napján lesz a szokásos és nagyon közkedvelt zeneest.

?? ?? ??

Az október elsejei budapesti kirándulás pontos programjával kapcsolatos kérdéseikre megkapják a válaszokat Frideczky Jánostól és Urbán Évától, valamint a faliújságon is elolvashatják.

?? ?? ??

A tagsági díjat személyesen, havonta egyszer, a hó második keddi napján 17.00-től 18.00-ig befizethetik a PC pénztárában ill. bármikor átutalással (a tagsági számuk megadásával) a Pozsonyi Casino, OTP Banka Slovensko, a.s. 12031736/5200 sz. bankszámlájára.

• A tagsági díjak egy évre 12 € (nyugdíjasok, diákok) és 20 € (munkaviszonyban levők).

• Felhívjuk a tisztelt tagok figyelmét, hogy a havi műsort csak azoknak postázzuk, akik bélyegtérítés fejében ezt külön kérték, s a háznagynál található névjegyzékre föliratkoztak.

• Látogassák honlapunkat: http://www.pozsonyicasino.szm.sk – olvashatják havi műsorainkat, az esetleges műsorváltozásokat. Úgyszintén megtalálják a PC programját a http://www.felvidek.ma – a http://www.parameter.sk – a http://www.animaportal.eu honlapon, valamint napi és heti sajtóban.

• A Pozsonyi Casino könyvtára iránt érdeklődők a közgyűlésen megválasztott választmányi tagnál jelenkezzenek.

• A könyvjegyzék megtekinthető a háznagynál. Figyelmükbe ajánljuk Könözsi István fényképfelvételeit, melyek a háznagynál találhatók (kérjék ki az albumokat, s megrendeléseiket írják be az erre a célra szolgáló füzetbe).

A műsorváltozás jogát a PC Választmánya fenntartja