4. Szövetségi Nagytábor Ipolynyék, 2011

4. Szövetségi Nagytábor Ipolynyék, 2011Megkezdődött a Cserkészszövetség idei nagytábora Ipolynyéken, amely augusztus 3-ig várja az érdeklődőket. Az eseményei figyelemmel kísérhetők hivatalos honlapjukon: http://www.nagytabor.szmcs.sk/ „A Nagytábor nem csak egy tábor, amely nagy. Nem attól lesz nagytáborrá, hogy a megszokottnál több sátor és sátorlakó van benne, hanem a rá való tudatos felkészüléstől, és a benne rejlő nevelési lehetőségek maradéktalan kiaknázásától.
Korunk devalválja a tábor fogalmát. Ha a gyermekeknek nyári, szabadidős táborokat kínáló oldalakra látogatnak, láthatják, a kereskedelmi alapú táborszervezők nem áttallják tábornak nevezni azt, amikor a nyári szünetben egy iskolában a nevelőnő vigyáz azokra a nebulókra, akiknek szülei nem tudtak más programot biztosítani. A cserkésztábor nem ilyen.
A cserkésztábor a csapatainkban folyó, egész éves, tudatos, szervezett nevelő tevékenység megkoronázása. A cserkésztábort az tudja igazán átélni, aki intenzíven bekapcsolódik az évközi csapatmunkába.
A cserkészmozgalom egyik fő nevelési eszköze a természetközeli életmód. A cserkészet alapítója, Baden-Powell nem előadásokat tartott a gyerekeknek, hanem táborozni vitte őket, mert úgy látta, bőséges élettapasztalatát leginkább a tábori körülmények között tudja nekik átadni. A cserkészet – a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma – elképzelhetetlen táborozás nélkül.
A Szövetségi Nagytábor kiemelkedő jelentőséggel bír táboraink sorában. Eddig három alkalommal, 1997-ben, 2000-ben és 2005-ben került sor arra, hogy az SZMCS – Szlovákia legnagyobb magyar ifjúsági szervezetének – tagjai együtt táborozhassanak. A Nagytáborba meghívtuk szlovákiai, magyarországi, lengyelországi, romániai, szerbiai, ukrajnai és nyugat-európai partnerszervezeteinket is. Egy ilyen alkalomban, amikor több száz fiatal táborozik együtt, a Csallóköztől a Bodrogközig, határon innenről és túlról, nagy lehetőségek rejlenek. A fiatalok azonos értékrendet valló társakkal találkozhatnak, és közvetlen módon tapasztalhatják meg a közép-európai kulturális diverzitást.
A Nagytáborban a táborozás és az erdei élet mellett lehetőség nyílik:
-a szűkebb és tágabb környék természeti szépségeinek és kulturális emlékeinek megismerésére;
– a magyar történelem egy meghatározó szakasza, a Rákóczi-szabadságharc élménypedagógiai alapú feldolgozására;
– önkéntes munkára;
– környezetvédelmi, a környezettudatos szemléletmódot erősítő projektekbe való bekapcsolódásra;
– sportolásra;
– kulturális programokra.”