Választás a nemzeti és etnikai kisebbségek bizottságába

Rudolf Chmel, a szlovák kormány emberjogi és kisebbségügyi alelnöke – mint a kormány kisebbségi bizottságának elnöke – választási nagygyűlést hirdetett meg május 16–19-ére, a nemzeti és etnikai kisebbségek bizottsága egy-egy érintett közösséget képviselő tagjainak megválasztására.

A választáson a nemzeti és etnikai kisebbségek identitás-megőrzésében és kultúrájának ápolásában-fejlesztésében aktívan tevékenykedő szervezetek vehetnek részt abban az esetben, ha 2011. május 10-én éjfélig regisztráltatják magukat. A döntő a kormányhivatal iktatójának pecsétjén látható idő, nem a postai bélyegző, tehát legkésőbb május 10-én a kormányhivatalban kell lennie a regisztrációs ívnek.

A regisztráció feltételei:

a) a szervezet polgári társulás, mely a Szlovák Köztársaság területén székel,
b) a szervezet a Szlovák Köztársaságban bejegyzett alapítvány,
c) a szervezet jogi személyek érdekvédelmi szövetsége, a jogi személyek székhelye a Szlovák Köztársaság,
d) közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezet, székhelye a Szlovák Köztársaságban van,

e) nonprofit alap a Szlovák Köztársaság területén, a Szlovák Köztársaságban fenntartott székhellyel,
f) a szervezet regisztrált egyház vagy vallási közösség, székhelye a Szlovák Köztársaságban van – a jogi személy, melytől jogalanyiságát származtatja egyházként vagy vallási közösségként érvényesen regisztrálva van –, aktívan tevékenykedik a nemzeti kisebbségek identitásának és kultúrájának védelmében, támogatásában és fejlesztésében.
Azok a kisebbségi szervezetek, amelyeknek alapszervezeteik vagy más szerkezeti egységeik vannak, csak egyszer regisztrálhatók.
Minden szervezet egy elektort jelölhet a választási nagygyűlésre. Ha a kijelölt személy a szavazáson nem tud megjelenni, póttag képviselheti, az érintett szervezettől kapott írásos felhatalmazás alapján.

Minden szervezet jelölhet tagjelölteket és póttag-jelölteket a nemzetiségi bizottságba, szám szerint legfeljebb annyit, ahány hely az adott kisebbséget a bizottságban megilleti. Ha a regisztrációs íven a lehetségesnél több jelölés szerepel, a regisztráció érvénytelen. Ha a regisztrációt benyújtó szervezet nem felel meg a kiírás feltételeinek, regisztrációja érvénytelen.

A bizottságba a magyar kisebbség részéről 5 képviselő és 5 pótképviselő jelölhető (4-4 roma, 2-2 cseh, ruszin, ukrán, 1-1 német, lengyel, morva, orosz, bolgár, horvát, zsidó, szerb).

Sem az elektornak, sem a bizottságba jelölt személynek nem kell az őket jelölő kisebbségi szervezet tagjának lennie. A magyar kisebbség képviselőit május 19-én 9.00 órától választják meg a kormányhivatal épületében.

A regisztrációs ívhez mellékelni kell az érintett kisebbségi szervezet alapító levelének vagy regisztrációs okiratának másolatát; a jelölt írásos beleegyezését jelölésébe és személyi adatai kezelésébe; a jelöltek becsületbeli nyilatkozatát feddhetetlenségükről. A megválasztott és bizottsági taggá kinevezett személyeknek három hónaposnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt kell bemutatniuk.

A bizottság alapokmánya, választási szabályzata és a regisztrációs ív letölthető a www.vicepremier.sk honlapról.

A titkárság postacíme:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Sekcia národnostných menšín
Námestie slobody 1
813 70 B r a t i s l a v a

Felelős: Mgr. Szalay Zoltán, főtanácsos
Tel.: 02/57 295 461
e-mail: zoltan.szalay@vlada.gov.sk