Közlemény

A Rádió- és Tévétanács 2011. február 15-i állásfoglalásában elfogadta a www.televizio.sk bejegyzési kérelmét. Részletes indoklásában értékelte a Televízió műsorszerkezetét, működtetési elvét, és megállapította, hogy az műsorszerkezetével megfelel a VoD audiovizuális médiaszolgáltatás törvény szabta feltételeinek. (Magyar Interaktív Televízió)