Széchenyi István, a nemzet lámpása

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Rév-Komárom, Szlovákia) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága (Budapest, Magyarország) pályázatot hirdet Jókai-díj 2011 címmel. A pályamunkák beérkezési határideje 2010. november 30. A 2011. évi témája: Széchenyi István, a nemzet lámpása.Pályázni nyomtatásban meg nem jelent szépirodalmi írással (prózával vagy tanulmánnyal) lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 A4-es oldalt, de legalább 10 oldalas, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. A pályázat jeligés. A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó jeligéjét. A külső borítékra kérjük ráírni: „Jókai-díj, pályázat”. A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális formában ( Word) CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címre. Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok értékelésre nem kerülnek.
A döntés és értékelés: A legmagasabb értékelést kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság legkésőbb 2011. január 31-ig hozza meg döntését.
A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata.
Az elismerés 2011 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából Rév-Komáromban kerül átadásra. A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszínvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor kerülhet. A díjnyertes mű első felhasználási joga az alapítókat illeti. A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem küldik vissza.
A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a díjat, írása megjelenhet az évkönyvben.
Levélcím: Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2 (Csapó u. 2), 945 01 Komárno, Szlovákia, illetve Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest, Gidófalvy út 29., Magyarország