Bartusz: Gestá / Body / Sekundy

Gesztusok / pontok / másodpercek címmel Bartusz György (1933) műveiből nyílt kiállítás a Szlovák Nemzeti Galéria kiállítótermében (Pozsony, Esterházy Palota, Štúr tér 4.) A 60-as évektől napjainkig öleli fel a retrospektív kiállítás a művész munkásságát, 6 téma köré csoportosítva az alkotásokat. A kiállítás 2010. október 31-ig várja a látogatókat.
Gestá, body, sekundy je názov retrospektívnej výstavy Juraja Bartusza, ktorú otvorili v SNG Esterházyho paláci na Námestí Ľudovíta Štúra 4. Rozsiahla výstava predstavuje vybrané oblasti Bartuszovho výtvarného myslenia od 60. rokov po súčasnosť v šiestich tematických okruhoch. Koncepcia výstavy s príznačným názvom Gestá /body/ sekundy vychádza z najdôležitejších fenoménov v jeho umeleckom programe.
Sú to: 1. gesto, tvorivý akt, 2. autorský zámer, individualita, telo a 3. čas, limit. Koncepcia výstavy prezentuje dokumentárne záznamy procesu tvorby v autorských technikách vo fotografiách a filmoch rovnocenne s umeleckými dielami Juraj Bartusz vytvoril pozoruhodné sochárske dielo a realizácie pre verejný priestor. Výstava potrvá do 31. októbra 2010.
(Forrás: ww.bratislavskenoviny.sk, dš)