Bemutatták Varga Frigyes új könyvét

 Varga Frigyes “Szákállás az ekecsi Nap alatt” című, frissen megjelent regényét mutatták be az olvasóknak 2010. augusztus 14-én, szombaton a református templom kertjében szervezett gazdag programot kínáló Családi Nap keretében Apácaszakállason. A könyv érdekessége, hogy az önéletrajzi indíttatású regény kerettörténetébe a két, mára egy közigazgatási egységet alkotó falu – Apácaszakállas és Ekecs – történetét felölel? eredetmondákat, meséket, történelmi adatokat, eseményeket sz? a szerző id?rendi sorrendben. E történetek által a honfoglalástól a II. világháború utáni évekig nyomon követhet? a községek, illetve a tágabb szül?föld, a Csallóköz és részben Mátyusföld története is. Gazdag forrásanyag és tanulságos korkép. A következ? találkozóra októberben kerül sor az ekecsi művel?dési házban, ahol beszélgetésre is alkalom nyílik.