A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala III. országos konferenciája

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala III. országos konferenciájára 2010. október 15?16-án kerül sor Komáromban. A tanácskozás témája: Népszámlálás, a felsőoktatás helyzete és a szlovákiai magyar szervezetek támogatása. Az eddigi hagyományhoz híven a Koordinációs Bizottság felhívással fordul a szlovákiai magyar szervezetekhez és intézményekhez, hogy jelentkezzenek a Kerekasztal munkájába.A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyitott, politikai pártoktól független, önkéntes és informális intézmény, amely a szlovákiai magyar szervezetek, intézmények és jeles személyiségek egyeztető fóruma. A Kerekasztal országos tanácskozásain részt vehet minden olyan kulturális, önkormányzati, állami és civil szervezet (intézmény), amely:

? Szlovákiában van bejegyezve vagy Szlovákiában működik,
? jogi személyiséggel bír és tevékenységi területe országos vagy regionális hatáskörű (azok az országos szervezetek a képviselőjét, melyeknek jogi személyiséggel bíró területi és helyi alapszervezetei vannak az országos központ delegálja),
? a szlovákiai magyar közösség érdekében tevékenykedik, felelősséget érez a közösség fejlesztéséért és hatékony érdekérvényesítéséért,
? vállalja, hogy a Kerekasztal közmegegyezéses döntéseit a tevékenységében érvényesíti.
A Kerekasztal évente legalább egyszer ülésezik országos konferencia keretében. Az éves konferenciák közötti időszakban a Kerekasztal munkáját a Koordinációs Bizottság irányítja. A Koordinációs Bizottságba az országos konferencia idején lehet jelentkezni, és annak tagjai egyben a Kerekasztal szóvivői is.