Mikszáth Kálmán és kortársai…

Mikszáth Kálmán és kortársai – regionalizmus a közép-európai irodalmak kontextusában (Kálmán Mikszáth a jeho súčasníci – regionalizmus v kontexte literatúry stredoeurópskych národov) címmel tart  nemzetközi tudományos tanácskozást az SZNM – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, valamint a Hagyományok és Értékek Polgári Társulás Pozsonyban, 2010. május 21-én a SZNM kiállítási pavilonjában (Žižkova u. 16.). A tanácskozás nyelve: szlovák, magyar / Rokovací jazyk: slovenský, maďarský. PROGRAM:

9.00 – 9.30 Registrácia účastníkov/A résztvevők regisztrációja
9.30 – Otvorenie/Megnyitó: Paedr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea, a Szlovák Nemzeti Múzeum főigazgatója
Prezentácia príspevkov I. sekcie – I. szekció előadásai
10.00 A regionalista prózairodalom variánsai a közép-európai nemzetek irodalmában/Varianty regionalistickej prózy v literatúre stredoeurópskych národov: Mgr. Németh Zoltán, PhD., Bél Mátyás Egyetem, Humán Tudományok kara, Hungarisztika Tanszék, Besztercebánya, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra hungaristiky, Banská Bystrica
10. 15 Theodor Storn a német és a dán kultúra mezsgyéjén/Theodor Storn medzi nemeckou a dánskou kultúrou: PhDr. Milan Žitný, CSc., Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete, Pozsony/Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava
10. 40 A jó palócok és a sumavai „horalok“. Betekintés Mikszáth Kálmán és Karel Klostermann elbeszélői világába/Dobrí Plavci a šumavskí „Horali“. Poviedky Kálmána Mikszátha a Karela Klostermanna: Simona Kolmanová, M. A. Ph. D, A Károly Egyetem Kelet-európai Tanulmányok Intézete, Prága/Ústav slavistických a východoevropských studií FFUK, Praha
11. 00 Szünet/Prestávka
11.10 A nemesség ábrázolásának összehasonlítása Mikszáth Kálmán A Noszty fiú esete Tóth Marival és Boleslaw Prus A bábu című művek alapján/Obraz zemianstva v Mikszáthovom románe Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou a v románe Boleslawa Prusa: Bábka; Dr. Elzbieta Szawerdo, Varsói Tudományegyetem, Magyar Filológia Tanszék, Varsó/Katedra hungarystyki, Wydzial Neofilologii Uniwersytet Warsawski, Warsawa
11. 30 Mikszáth Kálmán műveinek tematikai megfelelői a szlovák irodalomban/Tematické paralely tvorby Kálmána Mikszátha v slovenskej literatúre; Mgr. Dana Hučková, PhD., Szlovák Tudományos Akadémia Szlovák Irodalmi Intézete, Pozsony/Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava
11. 50 Regionális identitás – hasonlóságok és ellentétek. A nemzeti identitás megnyilvánulásai Mikszáth, Vajanský, Kukučín és Šoltésová műveiben/Identity v regióne – paralely a konfrontácie. Prejavy nacionálnych identít v dielach Mikszátha, Vajanského, Kukučína, Šoltésovej; Mgr. Ivana Taranenková, PhD., Szlovák Tudományos Akadémia Szlovák Irodalmi Intézete, Pozsony/Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava
12. 10 Sáros és a sárosiak Mikszáth Kálmán és kortársai műveiben/Šariš a Šarišania v dielach Kálmána Mikszátha a jeho súčasníkov; Doc. PhDr. Peter Káša, CSc., Eperjesi Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Eperjes/Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
12.30 – 13. 30 Ebédszünet – Obedňajšia prestávka
II. szekció előadásai – Prezentácia príspevkov II.sekcie
13. 30 Mikszáth Kálmán lengyelségképe kiválasztott művei alapján/Obraz Poliakov v dielach Kálmána Mikszátha; Dr. Gizinska Csilla, Varsói Tudományegyetem, Magyar Filológia Tanszék, Varsó/Katedra hungarystyki, Wydzial Neofilologii Uniwersytet Warsawski, Warsawa
13. 50 A klasszikus liberalizmus és a nemzetek, nemzetiségek a történelmi Magyarországon/Klasický liberalizmus, národy a národnosti na území Uhorska; Dr. Tőkéczki László, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest/Katedra histórie, Univerzita Loranda Eötvösa, Budapešť
14.10 Mikszáth Palócországa mint fikció és valóság/Mikszáthova krajina Plavcov vo fikcii a v realite; PhDr. Karol Wlachovský, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szlovák Nemzetiségi Tanszék/Filozofická fakulta Univerzity v Segedíne, Katedra slovakistiky
14. 30 Mikszáth Kálmán novelláinak palóc és szlovák kontextusai/Novely Kálmána Mikszátha v kontexte regiónu Plavcov a Slovákov; Prof. PhDr. Alabán Ferenc, CSc., Bél Mátyás Egyetem, Humán Tudományok Kara, Hungarisztika Tanszék, Besztercebánya/Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra hungaristiky, Banská Bystrica
14.50. A Mikszáth recepció néhány kérdése/Niektoré otázky recepcie Mikszáthovej tvorby; PhDr. Dusík Anikó, PhD., Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Pozsony/Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra maďarského jazyka a literatúry, Bratislava
15.10 – 15.30 Szünet/Prestávka
15.30 – 16.30 Vita/Diskusia
16.30 A tanácskozás berekesztése. Az én kortársaim – Illusztrációk Mikszáth Kálmán műveihez című kiállítás megtekintése/Záver konferencie a prehliadka výstavy Moji súčasníci – Ilustrácie k dielam Kálmána Mikszátha
18.00 Záverečné prijatie/Zárófogadás

Együttműködő partnerek:
Károly Egyetem Kelet-európai Tanulmányok Intézete, Prága
Varsói Tudományegyetem Magyar Filológia Tanszék, Varsó
Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete, Pozsony
Szlovák Tudományos Akadémia Szlovák Irodalmi Intézete, Pozsony
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest
Lengyel Kulturális Intézet, Pozsony
Magyar Kulturális Intézet, Pozsony
Albert Marenčin PT Kiadó, Pozsony

* SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a Občianske združenie Tradície a hodnoty srdečne Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Kálmán Mikszáth a jeho súčasníci – regionalizmus v kontexte literatúry stredoeurópskych národov (Bratislava, 21. mája 2010, Výstavný pavilón SNM, Žižkova 16).
Konferencia sa uskutoční v spolupráci s inštitúciami:
Ústav slavistických a východoevropských studií FFUK, Praha
Katedra hungarystyki, Wydzial Neofilologii Uniwersytet Warsawski, Warsawa
Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Katedra histórie, Univerzita Loranda Eötvösa, Budapešť
Poľský inštitút, Bratislava
Kultúrny inštitút MR, Bratislava
Vydavateľstvo Albert Marenčin PT, Bratislava

Kontakty – Elérhetőség:
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Žižkova ul. 18, 810 06 Bratislava 16
Tel: 00421/2/20491255, 20491258 * Fax: 00421/2/54412023 * e-mail: jarabik@snm.sk, sipos@snm.sk

 

One thought on “Mikszáth Kálmán és kortársai…

Comments are closed.