Grendel Lajos Királyhelmecen

Királyhelmecen a VMK nagygalériájában május 21-én pénteken 17 órától író-olvasó találkozóra kerül sor Grendel Lajossal, a szlovákiai magyar irodalom egyik legjelentősebb képviselőjével, Kossuth- és József Attila-díjas íróval, egyetemi tanárral. Beszélgetőtárs: Krasztev Péter, az MKKI igazgatója.

Műveinek szemléleti nyitottságával, éles vitastílusával Grendel a szlovákiai magyar irodalom szemléleti gazdagodásának egyik legnagyobb hatású szorgalmazója. Mesterének Mészöly Miklóst tekinti. Írói pályája a nyolcvanas évek elejétől ível felfelé, korai regényeivel (Éleslövészet, Galeri, Áttételek) új fejezetet nyitott a szlovákiai magyar irodalomban. E művekben az egyéni, nemzedéki, nemzetiségi lét- és sorsproblémákat három irányból körbejárva számolt le az egyéni és közösségi illúziókkal, hagyományokkal, irodalmi konvenciókkal. A magyar nyelvű eredetivel egy időben mindhárom kötet szlovákul is megjelent, és a szlovák szakma is azonnal befogadta, sőt ma már többen őt tartják a legfontosabb szlovákiai írónak.
A regények és novellák mellett esszéivel, tanulmányaival és glosszáival is jelentőset alkotott, az Elszigeteltség vagy egyetemesség (1991), a Rosszkedvem naplója (1992), a Hazám, Abszurdisztán (1998) írásaiban az anyanyelvi kultúrával, a szlovákiai magyar irodalmi hagyomány kérdéseivel, a kisebbségi irodalmak státusával, az 1989 utáni társadalmi-politikai helyzettel foglalkozik.
Grendel Lajosnak eddig húsz kötete jelent meg, az utóbbi években irodalomtörténészként is tevékenykedik: a 20. századi magyar lírával és epikával foglalkozik. Műveit szlovák, német, francia, angol és olasz nyelvre fordították le.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak. A holnapi rendezvény a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének szervezésében, Szépírók Társasága támogatásával, A könyv utóélete program keretében valósul meg. (Forrás: MKKI, Juhász Katalin)