Kulturális Örökség Napjai

FELHÍVÁS érdekes épületek megnyitására és sétaútvonalak szervezésére a KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI HÉTVÉGÉRE, MELYNEK IDŐPONTJA 2010. SZEPTEMBER 18–19. Jelentkezni augusztus 10-ig lehet!A „Felemelő század” programjához csatlakozva, a Szakrális Művészetek Hete rendezvényeivel, a szellemi kulturális örökség elemeinek bemutatásával. VÁRJUK MINDEN EDDIGI ÉS MINDEN ÚJ HELYSZÍN JELENTKEZÉSÉT.

Országos jelentőségű események, évfordulók 2010-ben:
A magyar repülés centenáriuma, Balázs Béla Stúdió, Barabás Miklós, Bláthy Ottó, Bolyai János, Frédéric Chopin, Dohnányi Ernő, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Erdei Ferenc, Erkel Ferenc, Herman Ottó, Jókai Mór, Kner Izidor, Klimó György, Gustav Mahler, Möller István, Pestszentlőrinc 100 éves, Pécs 2010, Róth Miksa, Széchenyi István, Székely Bertalan, Tihanyi Lajos, Victor Vasarely, Weiner Leó, Zielinski Szilárd.
A Kulturális Örökség Napjai 2010. évi témája: A felemelő század – A „nemzeti styl”

AMENNYIBEN NEM ISMERI A RENDEZVÉNYT, KÉRJÜK, OLVASSA EL BŐVEBB TÁJÉKOZTATÓNKAT, A JELENTKEZÉSI LAPOT PEDIG TÖLTSE KI ÉS KÜLDJE EL.

Tájékoztató a Kulturális Örökség Napjai programhoz való csatlakozásról:
Az Európa Tanács védnökségével már negyvennyolc országban rendezik meg az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő örökségi napokat.
A program célja az, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsuk országunk szellemi örökségére, az épületek értékeire, azokéra is, amelyek máskor részlegesen, időlegesen, illetve csak a társadalom egyes rétegei által látogathatók, esetleg folyamatosan zárva vannak. A hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz ilyen épület és helyszín kapuja nyílik meg a látogatók előtt.
Mindenki számára fontos, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezete épített és szellemi örökségét, mert ez ösztönöz arra, hogy azokat fenntartsuk és megőrizzük. Ez egyben erősíti a lakóhelyhez, az országhoz való kötődést és az azonosságtudatot is.
A Kulturális Örökség Napjai ez évi időpontja: 2010. szeptember 18-19., szombat-vasárnap.
A megnyitandó épületeknek, helyszíneknek nem kell feltétlenül védett (mű)emlékeknek lenniük, korukra, funkciójukra nézve sincs semmilyen követelmény, de természetesen nagyobb számú érdeklődőt vonzanak akkor, ha sajátos esztétikai vagy jelentős történeti értékük van.
Kiemelten kezeljük a magyar szellemi kulturális örökség értékeinek bemutatását. Fontosnak érezzük továbbá a kortárs építészet, tájépítészet, a népi- és ipari emlékek kiemelkedő alkotásainak, valamint a feltárt régészeti lelőhelyek, temetők megismertetését is.
A látogatás élményét fokozhatja az épületekben, helyszíneken folyó tevékenység, valamint az ott található művészi alkotások, bútorok és eszközök, régészeti leletek, esetleg a különleges épületszerkezetek, díszes homlokzatok, védett fák, növények megismertetése is. Érdemes a helyszíneken, és a megtervezett útvonalon vezetést tartani, vezetőként pedig szakembereket vagy olyan önkénteseket bevonni, akik az adott helyet jól ismerik. Sokan vannak, akik szívesen megosztják tudásukat másokkal – például a több idővel és tapasztalattal rendelkező nyugdíjasok, de érdemes bevonni az újdonságokra szívesen vállalkozó fiatalokat, diákokat is.
Egy épület, helyszín látogathatóságát bárki kezdeményezheti (természetesen a tulajdonos, kezelő, működtető egyetértésével). A vendégek fogadása önként vállalt szolgálat, a kezdeményezőknek természetesen szabad döntésére van bízva, hogy mekkora részt tesznek ingyenesen bejárhatóvá.
A Kulturális Örökség Napjai rendezvény jó alkalom arra, hogy értékeink megtekintése mellett észrevegyük azok sérülékenységét, mulandóságát és a megőrzés munkájának összetettségét is, amelyhez az egész társadalom összefogására és közreműködésére szükség van. Fontos eleme ezért a mozgalomnak a helyi önkormányzatok, kulturális közösségek, a döntéshozók, a szakmai és a civil szervezetek bevonása. Az örökségi hétvége megszervezése és az eseményeken való részvétel mind a szervezők, mind a közönség számára jó alkalom a társadalmi önszerveződés és demokrácia gyakorlatának erősítésére, a helyi értékek közös ünneplésén keresztül a közös öröm megtapasztalására.
Kérjük, hogy aki ezúton tudomást szerez a Kulturális Örökség Napjai rendezvényről, népszerűsítse azt, s helyi szinten (a lakosság, a helyi önkormányzat, turisztikai iroda, művelődési központ, helytörténeti kör, iskola, múzeum, a szakmai és civil szervezetek bevonásával) kezdeményezze a szeptember 18-19-i események megszervezését és vegyen részt benne!
Kérjük továbbá mindazokat, akiknek határon túli kapcsolatai vannak, ezekről tájékoztassanak minket, illetve továbbítsák a FELHÍVÁST és a JELENTKEZÉSI LAPOT.

 A Kulturális Örökség Napjai szervezésénél az elmúlt évek gyakorlatában kialakult szokások és az Európa Tanács javaslatai:
· A helyszín látogatását ingyenesen kell lehetővé tenni.
· Az ingyenes látogathatóság biztosításával nem ellentétes az önkéntes adományok elfogadása.
· Az épület megjelölésére térítésmentesen emblémás zászlót lehet igényelni (Id. jelentkezési lap).
· A bejáratnál és az épület környékén plakáto(ka)t javaslunk elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a nyitva tartás és a vezetések pontos időpontját. A plakáton lévő üres mezőbe bármilyen további (figyelemfelkeltő, tájékoztató) anyag beilleszthető.
· Érdemes az épület, helyszín bemutatására vezetőről gondoskodni.
· Igen hasznos, ha a látogatók – akár a legegyszerűbb eszközökkel elkészített – írásos, esetleg rajz- vagy fotóillusztrációval ellátott információs anyagot kapnak az épületről. Lehetőség van az épülettel, helyszínnel kapcsolatos értékesebb kiadványok árusítására is.
· A program színesítése, a családok látogatásának elősegítése érdekében érdemes egyéb eseményeket is szervezni (kiállítás, vetítés, koncert, színházi előadás stb.).
· Érdemes gondolni a testvértelepülésekkel közös vagy párhuzamos programok szervezésére, sőt a nemzetközi együttműködés lehetőségeire is felhívjuk figyelmüket.
· Kérjük a KÖN logóját (lásd a címoldalon, és a weblapon) valamennyi nyomtatott, illetve vizuális anyagon feltüntetni.
· Nagy érdeklődésre tarthat számot tematikus útvonalak és/vagy kisebb területeket vezetéssel bemutató séták szervezése (pl. a helytörténeti körök bevonásával).
· Az egyébként is nyitva tartó épületek – pl. múzeumok – esetében javasoljuk, hogy a Kulturális Örökség Napjai témájához kapcsolódó különleges programot szervezzenek.
· Célszerű a látogatható épületek, helyszínek listáját hetekkel az örökségi hétvége előtt, a helyi nyomtatott/elektronikus sajtóban megjelentetni, ezzel is felhívni a figyelmet az eseményre.
· A fiatalok, főleg az iskolás gyerekek érdeklődésének felkeltésére és aktív részvételére érdemes külön figyelmet fordítani.
· Ahol megoldható, biztosítandó a mozgáskorlátozottak közlekedési lehetősége is.
· Javasolt az épület, helyszín helyreállításának tervezésében és kivitelezésében részt vevő, vagy azt támogató szervezetek, magánszemélyek nevének feltüntetése.
· Kérjük, hogy a látogatók számáról jelentést és a helyi eseményekről szóló, esetleg fénykép(ek)kel illusztrált beszámolót, valamint a KÖN-nel kapcsolatos információs anyagot 2010. október 10-ig az alábbi címre eljuttatni szíveskedjenek!
Nemzeti koordinátor: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Szervező: Kertész Margit (margit.kertesz@koh.hu)
Tel.: 06-1-224-55-86, fax: 06-1-224-55-81
1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.
www.oroksegnapok.hu

A KÖN napokon való részvétel nem automatikus, évenként megújított jelentkezést kérünk.
A jelentkezés a www.oroksegnapok.hu honlapon is lehetséges.

A jelentkezési lapot 2010. augusztus 10-ig az alábbi címre kérjük elküldeni!
A már elküldött program módosítása 2010. augusztus 20-ig lehetséges, a jelentkezési lap tetején kérjük a „Módosítás” szó feltüntetését.