Pásztorok Öröksége verseny

A Csemadok Várhosszúréti Alapszervezete, a Meseszínház, a Gömöri Kézművesek Társulása, valamint a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ a Pásztotok Öröksége-Pásztorok Áldomása II. Pásztortalálkozó részeként meghirdeti a „Pásztorok Öröksége” mesemondók, furulyások-dudások és táncosok versenyét. Jelentkezési határidő: 2010. április 15.

Versenyfelhívás

Napjainkra a pásztorkodás, mint uralkodó állattartási forma lényegesen vesztett jelentőségéből, háttérbe szorult, és ezzel együtt megindult az évszázadokon keresztül szigorú kasztrendszeri szabályok közt működő pásztortársadalom hanyatlása is. A pásztorok falusi közösségtől elszigetelt életformája, zárt társadalmi világa, a pásztorkodás apáról-fiúra történő öröklődése, a pásztordinasztiák kialakulása, valamint a pásztorszervezetek kialakulása mind-mind olyan meghatározó társadalmi tényezők voltak, melyek hozzájárultak egy sajátos arculatú kultúra kialakulásához, melyet joggal nevezhetünk pásztorkultúrának. E végnapjait élő pásztorkultúra számos archaikus elemet őrző folklórhagyományai elsősorban zenei kultúrájukban, tánchagyományaikban, sajátos díszítőművészetükben és elbeszélő hagyományaikban nyilvánulnak meg. A Pásztorok Öröksége elnevezésű rendezvény mindezen kincseket nem elsiratni, hanem továbbörökíteni szeretné, megmutatva, hogy ezek az értékek a 21. század kulturális palettájának színesítésére is alkalmasak. A verseny nemcsak verseny, hanem sok-sok pásztorderű, furfang és fortély: egy igazi örömünnep és jó mulatság a javából.
A pásztortalálkozó szombat pirkadattól vasárnap hajnalhasadtáig tart. Részt vesznek rajta Gömör, Nógrád, Abaúj, Torna, Borsod, Heves, Hont valamint Bodrogköz pásztordinasztiáinak képviselői.

A Pásztorok Öröksége – Mesemondó Verseny

A nevezés feltételei:

A versenyben egy, a magyar prózai elbeszélő műfajok közül választott, a pásztorsághoz tematikájában vagy egyéb módon kötődő produkcióval lehet benevezni. (Pl. népmese: Az aranyszőrű bárány, Furulyás Palkó, Mátyás és az igazmondó juhász; népmonda – tudós pásztorról szóló hiedelemmondák, betyármondák, helyi mondák – Bebek juhász története; anekdota – tréfás, pajzán népi elbeszélések).

A versenyen az alábbi kategóriák szerinti besorolás alapján bárki részt vehet:

1. kategória kisbojtár (10 éves korig) népmese

2. kategória bojtár (11-16 évesek) népmese, népmonda

3. kategória számadó (16 év fölöttiek) népmese, népmonda, anekdota

Ajánlott a hagyományos mesemondói stílus követése (szabad, rögtönzött előadásmód), a tájnyelv, illetve az eltűnő félben lévő tájszavak, a pásztor kultúrához kötődő kifejezések használata. Ugyancsak ajánlott a népviselet, illetve a pásztorság viseleti darabjainak, használati eszközeinek jelzés értékű használata, mellyel az előadó vagy a mese tartalmát, vagy a saját karakterét erősíti meg.

Szakmai tanács: Badin Ádám +421-905-665892 v. Varga Norbert +421-908-041947

A Pásztorok Öröksége – Furulyások-Dudások Versenye

A nevezés feltételei:

A versenybe hagyományos pásztorfurulyával /hatlyukú furulya, hosszú furulya, kaval, ikerfurulya, flóta, tilinkó / valamint dudával eljátszott 2 (legkisebb korcsoportban 1) különböző magyar dialektusból összeállított folyamattal lehet benevezni.

A gömöri, nógrádi, honti, hevesi, zoborvidéki valamint bodrogközi dallamokat játszók különdíjakért is versenyeznek.

A versenyen az alábbi kategóriák szerinti besorolás alapján bárki a részt vehet:

1. kategória kisbojtár (12 éves korig) 1 dialektus

2. kategória bojtár (13-18 évesek) 2 dialektus

3. kategória számadó (18 év fölöttiek) 2 dialektus

Szakami tanács: Juhász Zoltán- +36-20-5217269

A Pásztorok Öröksége – Táncverseny

A nevezés feltételei:

A versenybe 2 pásztortánccal lehet benevezni.

1, Kötelező tánc: Gömöri pásztorbotoló

2. Szabadon választható tánc: a Kárpát- medencében megtalálható bármely eszközös tánc

A szabadon választott tájegység zenei anyagát kérjük eljuttani a szervezők alábbi címére.

A versenyen az alábbi kategóriák szerinti besorolás alapján bárki részt vehet:

1. kategória kisbojtár (12 éves korig)

2. kategória bojtár (13-18 évesek)

3. kategória számadó (18 év fölöttiek)

Szakmai tanács: Kupec Mihály- + 421-917-529349

Mindhárom verseny teljesítményét néprajzosokból, előadóművészekből (zenészek, táncosok, mesemondók) és hagyományőrző idős pásztorokból álló szakmai zsűri fogja értékelni. Kategóriánként nívódíjat, kiemelt nívódíjat és különdíjakat adnakk ki, valamint a legjobbak föllépnek a Pásztortalálkozó esti gálaműsorában.

A részletes programról ill. a versenyzők további teendőiről a benevezés után nyújtanak tájékoztatást.

Helyszín: Várhosszúrét (Krasnohorská Dlhá Lúka), Szlovákia

Időpont: 2010. május 29. 10:00 óra

Jelentkezési határidő: 2010. április 15.

Jelntkezni lehet: postai úton:

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria • Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ
045 01 Moldava nad Bodvou/Szepsi/, Hlavná 52., Szlovákia

Vagy elektronikus úton: kcubar@kcubar.sk

Jelentkezési lap: http://www.felvidek.ma/images/stories/cikkekhez/pasztorok-oroksege-verseny-jel-lap-2010.doc