Mikszáth Kálmán és a palócok

Március 24-én 17 órakor kezdődik a losonci Magyar Kulturális Központban a Kármán Napok rendezvénysorozat keretein belül a Mikszáth Kálmán és a palócok című műsoros emlékest, melyet az író halálának 100. évfordulója alkalmából rendeznek.

Előadást tart Pásztor Sándorné a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium tanára, aki közismert személyisége a balassagyarmati oktatásügynek. 2005-ben jelent meg kiadványa a Mikszáth és a „Görbeország” címmel, melynek ajánlásában olvashatók Praznovszky Mihály gondolatai a könyv szerzőjéről:

„Pásztor Sándorné régi fajta tanár, hisz abban, hogy a gyerekeknek még mindig átadható a tudás. Bízik abban, hogy a napi tananyagon felül is lehet ismeretet adni a diákoknak, főleg úgy, ha ezt az ismeretet összekötheti a táj gazdag irodalmi örökségével: Balassi, Madách, Szabó Lőrinc és persze Mikszáth életművével.

Pásztor Sándorné dolgozatában a klasszikus Mikszáth-alapművek világát indul el felfedezni. Sokan és sokféleképpen írtak már A tót atyafiak és A jó palócok világáról. És írnak ma is, mert ez a két könyv valóban magában rejti a mikszáthi próza valamennyi titkát, a stílus varázsát, a jellemábrázolás felfejtendő rejtelmeit, a táj és az író életművet meghatározó kapcsolatát. E könyv szerzője a maga módján, a tanítás oldaláról vizsgálja a tizenöt elbeszélést: mi adható át ezekből a ma, a globális világ veszélyeinek kitett nógrádi diákoknak.”