Március 15-i megemlékezések

A folyamatosan kiegészülő listát a Felvidék Ma honlapról vettük át; kérjük, kövessék figyelemmel:

Berzéte (Rozsnyói járás) • 2010. március 14., 15.00 órától ünnepi istentisztelet a református templomban, utána koszorúzás a Főtéren a kopjafánál
Deáki (Vágsellyei járás) • 2010. március 14., 11.30-tól koszorúzás e református templomnál, majd 16.00 órától ünnepi műsor a művelődési házban
Dernő (Rozsnyói járás) • 2010. március 14., megemlékezés délelőtt a temető kertjében az 1848-as emlékmű előtt
Diószeg (Galántai járás) • 2010. március 14., 15.00-tól emlékműsor a művelődési házban
Farkasd (Vágsellyei járás) • 2010. március 12., 8.00 órától a Farkasdi Alapiskola emlékünnepsége, majd március 13., 16.00 órától koszorúzás a kopjafánál, majd 16.30-tól ünnepi műsor a kultúrházban
Feketenyék (Galántai járás) • 2010. március 12., 18.00 órától ünnepi megemlékezés a helyi művelődési házban
Galánta • 2010.március 14., 14.00 órától koszorúzási ünnepség a temetőben
Jóka (Galántai járás)• 2010. március 14., 15.30-tól koszorúzási ünnepség a temetőben
Kassa • A 162. évforduló ünnepségsorozata március 13-án, szombaton kezdődik, amikoris már hagyományosan sor kerül az elesett honvéden sírjának megkoszorúzására a Köztemetőben. Erre 10:00 órakor kerül sor. A résztvevők ebben az időpontban találkoznak a köztemető kapujában.A következő napon, március 14-én 14.00 órakor, Istentiszteletet tartanak a közeli magyarbődi református templomban. A hagyomány szerint ugyanis itt temették el az első kassai csata (1848. december 11.) halottait. Igét hirdet Ft. Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.
Ezt követően 15.00 órakor, kerül sor a megemlékezésre és koszorúzásra a magyarbődi temetőben. Ünnepi szónok főtisztelendő Pásztor Zoltán püspöki helynök és Huszár Pál a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka lesz. A műsorban közreműködik a Kassai Magyar Református Egyházközség énekkara. Az ünnepség 16.00 órai kezdettel egy baráti találkozóval zárul a magyarbődi Művelődési Központban.
Kassáról Magyarbődre a Thália Színháztól 13.30 órakor indul autóbusz.
Hétfőn, március 15-én 16:00 órakor kerül sor ünnepi megemlékezésre a kassai Művészetek Házában. Ünnepi szónok Szerencsés János a Magyar Köztársaság kassai főkonzulja. A műsorban közremúködnek a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola, valamint a Magyarnyelvű Szakközépiskola növendékei, a Kikelet – Kassai Ifjúsági Közösség fiataljai, a kassai Csemadok Nyugdíjas Klubjának Éneklőcsoportja, a Kassai Magyar Református Egyházközség énekkara Kovács Edit vezetésével, valamint a Thália Színház művészei: Ponty Tamás, Varga Lívia és Madarász Máté.
Királyhelmec (Királyhelmeci járás) • 2010. március 14., 16.00-tól ünnepi műsor a Millenniumi téren, ünnepi beszédet mond Balog József polgármester, Petőfi Sándor szobrának megkoszorúzása és a Szózat közös eléneklése után fáklyás menet indul a VMK-ba, 17.00 órától „A Magyar nemzet lobogói” című kiállítás megnyitója, 17.30 –tól a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjainak ünnepi műsora, Dr. Szarka László történész, a Selye János Egyetem dékánjának előadása
Kisgéres (Tőketerebesi járás) • 2010. március 15., 16.30-tól megemlékezés a kopjafánál, innen menet indul a református templomba, ahol ünnepi istentisztelettel emlékeznek meg március 15-ről
Körtvélyes (Rozsnyói járás) • 2010. március 13., 15.00 órától Lükő Géza és Lükő Kálmán honvédhadnagyok emlékművének, valamint a szoroskői csata emlékművének megkoszorúzása
Lekenye (Rozsnyói járás) • 2010. március 14., 15.00 órától megemlékezés a református templom kertben
Nádszeg (Galántai járás) • 2010. március 14., 15.30-tól ünnepi műsor a kultúrházban
Nagyfödémes (Galántai járás) • 2010. március 12., 17.00 órától a Nagyfödémesi Alapiskola szervezésében ünnepi műsor a kultúrházban, majd március 14., 9.30-tól ünnepi szentmise, 10.30-tól koszorúzás a temetőben
Nagykapos (Nagykaposi járás) • 2010. március 15., 15.00 órától a Nagykaposi Művelődési Központban ünnepi műsor, díszvendég-szónok Szabó Tibor, a HTMH volt elnöke, fellépnek a nagykaposi gimnázium diákjai, szervezők a Csemadok Nagykaposi Alapszervezete, a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház
Negyed (Vágsellyei járás) • 2010. március 14., 14.00 órától emlékünnepség a temetőben
Nemeskajal (Galántai járás) • 2010. március 14., 15.00 órától koszorúzási ünnepség a kopjafaparkban, majd ünnepi megemlékezés a kultúrházban
Nemeskosút (Galántai járás) • 2010. március 14., 15.00 órától ünnepi megemlékezés a kultúrházban
Pered (Vágsellyei járás) • 2010. március 15., 16.30-tól koszorúzási ünnepség, 18.00-tól ünnepi műsor
Pozsony • 2010. március 15., 15.00 órától ünnepi megemlékezés a szabadságharc 162. évfordulója alkalmából, Petőfi Sándor szobrának megkoszorúzása a pozsonyi Medikus –kertben ( a kórház és az Augusztus 29-e utcák kereszteződése), ünnepi beszédet mond Duka Zólyomi Árpád, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke, közreműködnek a somorjai Híd vegyes kar Hecht Anna vezetésével, Culka Ottó -szavalat, Bognár László-ének, szervezők a Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya, a Csemadok Országos Tanácsa, a Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság, a Magyar Köztársaság Pozsonyi Nagykövetsége és más társadalmi szervezetek
Sókszelőce (Vágsellyei járás) • 2010. március 15., 10.00 órától ünnepi megemlékezés az iskolában
Taksony (Galántai járás) • 2010. március 14., 9.00-tól ünnepi szentmise, majd koszorúzás a Hősök szobránál
Tósnyárasd (Galántai járás) • 2010. március 14., 14.00-tól koszorúzási ünnepség a Flórián szobornál
Vágkirályfa (Vágsellyei járás) • 2010. március 14., 15.00-tól koszorúzási ünnepség a temetőben
Vezekény (Galántai járás) • 2010. március 14., 9.00-tól koszorúzási ünnepség és műsor az emlékműnél
Vízkelet (Galántai járás) • 2010. március 14., 10.30-tól koszorúzás a kopjafánál
Zsigárd (Vágsellyei járás) • 2010. március 14., 11.00 órától ünnepi megemlékezés a református templomban