Felvételik a Selye Egyetemre

A Selye János Egyetem (Komárom – Komárno) a 2010/2011-es akadémiai évben felvételt hirdet a Gazdaságtudományi, Tanárképző és a Református Teológiai Kar tanulmányi programjaira nappali és levelező tagozaton.

A jelentkezők mindhárom tanulmányi szint képzéseiből (alap-, mester- és doktori képzés) választhatnak.
Az első évfolyamba jelentkező hallgatók az alapképzésre nyerhetnek felvételt. A tanulmányok sikeres teljesítésével az alapképzés során a hallgató a „bakalár“ (Bc.) titulust szerzi meg.
A mesterképzésre csak azon hallgatók jelentkezhetnek, akik sikeresen abszolválták az alapképzést. Sikeres teljesítésével a hallgató a „magiszter” (Mgr.) titulust szerzi meg.
A mesterképzés abszolvensei a doktori képzésben folytathatják tanulmányaikat.
A Felsőoktatási Törvény értelmében minden nappali tagozatos képzés térítésmentes.
Jelentkezési határidő a SJE mindhárom karán:
Alapképzésre: 2010. március 31.
Mesterképzésre: 2010. június 30.
Doktori képzésre: 2010. június 30.

A jelentkezők a következő módon adhatják be jelentkezésüket:
elektronikusan
A felvételi vizsga térítési díja alap- és mesterképzésen ebben az esetben: 25,- EUR (753,15 Sk)
postai úton (hivatalos jelentkezési nyomtatványon („Prihláška na vysokoškolské štúdium“).
A felvételi vizsga térítési díja alap- és mesterképzésen ebben az esetben: 50,- EUR (1 506,30 Sk)
Az érdeklődő középiskolások a „nyílt napok“ keretében nyerhetnek betekintést az egyetem működésébe. Tájékoztatást kaphatnak az egyes karok oktatási kínálatáról, kipróbálhatják a tantermeket, meglátogathatják a könyvtárat és a kollégiumot is.
A Selye János Egyetem nyílt napjait az alábbi időpontokban rendezik:

Gazdaságtudományi Kar: 2010. február 23., 10:00
Tanárképző Kar: 2010. február 24., 10:00

A Selye János Egyetem képzési kínálata valamint a jelentkezéssel, felvételi eljárással kapcsolatos bővebb tájékoztatás a felvételi tájékoztatóban olvasható, mely a következő címen érhető el:
http://www.selyeuni.sk/images/documents/Felveteli_taj_2010-11_hu.pdf
(Forrás: Felvidék Ma; Bc. Tökölyi Angéla; h.)