A Jókai-díj átadása

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Komárom) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest) a 2010-es Jókai-díjat 2010. február 20-án, 14 órai kezdettel adja át Komáromban, a Kultúrpalota (Duna Menti Múzeum) dísztermében, Jókai Mór születésének 185. évfordulója alkalmából.A 2010-es pályázat témája id. Szinnyei József, a legnagyobb magyar bibliográfus volt. Pályázni nyomtatásban meg nem jelent szépirodalmi írással – prózával, vagy tanulmánnyal lehetett. A Jókai – díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata, melyhez tárgyi- illetve pénzjutalom társul a bírálóbizottság döntése alapján.