A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának felhívása

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala következő országos találkozójára 2009. november 27-én Dunaszerdahelyen a Városháza nagytermében kerül sor 10.00 és 17.00 óra között. A tanácskozás központi témája: A nemzeti kisebbségi érdekérvényesítés intézményes formái.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyitott, a politikai pártoktól független, önkéntes és informális intézmény, amely a szlovákiai magyar szervezetek és jeles személyiségek egyeztető fóruma. A Kerekasztal országos tanácskozásain részt vehet minden olyan kulturális, önkormányzati, állami és civil szervezet (intézmény), amely: ? Szlovákiában van bejegyezve vagy Szlovákiában működik, ? jogi személyiséggel bír és tevékenységi területe országos vagy regionális hatáskörű (azok az országos szervezetek, melyeknek vannak jogi személyiséggel bíró területi és helyi alapszervezetei, a képviselőjét az országos központ delegálja), ? a szlovákiai magyar közösség érdekében tevékenykedik, ? felelősséget érez a közösség fejlesztéséért és érdekérvényesítéséért, ? vállalja, hogy a Kerekasztal közmegegyezéses döntéseit a tevékenységében érvényesíti.
A Kerekasztal évente legalább egyszer ülésezik.
A Kerekeasztalon részt venni kívánó szervezet 2009. november 20-ig a következő címen jelezheti részvételi szándékát: foruminst@foruminst.sk vagy a 031/5902790-es telefonszámon.
A részvételi díj szervezetenként 30 Euró. A szervezők ebből az összegből biztosítják az országos találkozó költségeit. A felmerülő úti-, illetve szállásköltségek a részvételi díjnak nem képezik a részét. A részvételi díjat a bejelentkezés napján a következő bankszámlára kérjük átutalni: 2667010003/1100.