Contemporary Challenge 2015 – Kortárs Kihívás 2015 – kortárs képzőművészeti pályázat

Mottó: Tegyük élhetőbbé a világot!

Az Interart Alapítvány a SZIGET Iroda Kft-vel fennálló együttműködés keretében nagyszabású kortárs képzőművészeti pályázatot hirdet.

A pályázat tárgya: a kortárs művészet nemzetközi mércéjével mérhető és értékelhető szobrok, installációk, objektek, látványos térelemek megtervezése és létrehozása, illetve ilyen, már meglévő alkotások nagyközönség előtti bemutatása és népszerűsítése – több kategóriában. A zsűri által arra alkalmasnak talált munkák a Sziget Fesztiválon kívül az országban több helyszínen is bemutatásra kerülhetnek, az alkotókkal történt egyedi megállapodások szerint. Kulcsszavak: szabadság, innováció, látvány, fenntarthatóság, korszellem, üzenet.

A pályázat nyelve: magyar.

A pályamunkák megvalósítására és díjazására rendelkezésre álló keretösszeg: 100.000 €.

A jelzett keretösszeg szponzori hozzájárulásokkal és céges együttműködésekkel egészül ki, tágítva a lehetőségek határait. A pályamunkákat független szakmai zsűri értékeli, amelynek tagjai: Benis Dániel (műszaki igazgató, SZIGET), Kertész László (művészettörténész-kurátor), Készman József (művészettörténész- kurátor), Gajzágó György (kurátor, Interart Alapítvány), Gerendai Károly (ügyvezető, SZIGET), Ráday Dávid (kreatív igazgató, SZIGET), Szabó Ádám (szobrász, tanár – MKE).

Pályázati kategóriák:

1. A Sziget Fesztiválköztársaság (Island of Freedom) szimbóluma Irányvonal a tervezéshez: az alkotás szimbolizálja a Sziget, az „Island of Freedom” progresszív nemzetközi szellemiségét, színes világát, életigenlését. Legyen emblematikus alkotás. A 10 m-es elképzelt magassága mellett legyen logisztikailag kezelhető, és legalább háromszor felállítható, alkalmanként 2 hét-3 hónap időtartamra. Az alkotás az esti sötétedés után is érvényesüljön: legyen megvilágítható, vagy tartalmazzon esetleg maga is fényeffekteket. A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan bruttó: 32.000 €.

 • 1/a. Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a műveket nem őrzik, a tervezés során számolniuk kell a közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival. A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért vagy megsemmisüléséért a kiíró felelősséget nem vállal.
 • 1/b. Az alkotónak tekintettel kell lennie arra is, hogy a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás, illetve az elbontás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat.
 • 1/c. A pályázónak vállalnia kell, hogy a rendezvény (ek) során az alkotásokkal kapcsolatban felmerülő korrekciós igényekre (esztétikai megjelenés sérülése, vészhelyzet kialakulása, stb.) soron kívül reagál, és ezeket megoldja, vagy ezek megoldásában aktívan közreműködik.
 • 1/d. A pályázati projekt törekedjen a környezet fenntarthatóságára. 1/e. A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű megvalósításához, működéséhez, üzemeltetéséhez és elbontásához szükséges minden költséget (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges eszközök, szerzői díj, stb.).
 • 1/f. A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre meghatározott maximális támogatási keretnél kisebb és nagyobb is lehet, utóbbi esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló, a kötelezettségvállaló által kiállított nyilatkozatot is.

2. Színes szobrok és látványos (interaktív) kortárs művészeti installációk Szabadtéren (pl. a Sziget ArtZone területén), vagy városi köztereken felállítható attraktív, esetleg interaktív színes, innovatív alkotásokat várunk! A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan bruttó: 20.000 €. Kiegészítések: az 1/a. – 1/f. bekezdések tartalmával megegyezően!

3. Meglévő, korábban készült alkotások megjelenítése, szerepeltetése A kiírók e kategóriában várják azon alkotók pályázatait, akik szívesen megmutatnák meglévő, még kevéssé ismert, ide illő alkotásaikat a Sziget Fesztivál több százezres, túlnyomórészt külföldi közönségének. Jelen esetben az alkotásokkal kapcsolatos felmerülő költségekre lehet pályázni (korrekciók, szállítás-installálás, világítás, stb.). A pályázható összeg egyedi: a zsűri a beadott művek és költségvetések alapján dönt. Kiegészítések: az 1/a. – 1/f. bekezdések tartalmával megegyezően!

4. Artistic design Művészileg megalkotott, látványosan megtervezett és kivitelezett tér-objektek, paravánok, árnyékoló és eltakaró szerkezetek, kreatív ülőalkalmatosságok, sétányvilágító látványelemek, fény-installációk, … bármi, ami vizuális és emocionális élményt ad, és segíti a Sziget közönségét, illetve közterek esetén a városlakókat abban, hogy jól érezzék magukat környezetükben! A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan bruttó: 20.000 €. Kiegészítések: az 1/a. – 1/f. bekezdések tartalmával megegyezően!Hogyan lehet pályázni? (Az előjelentkezésről lejjebb…)

A pályázati anyagot tömörített mappában kérjük elküldeni az art@artcenter.hu címre a 2015. március 18.-ig a következő tartalommal:

 • 1. Elérhetőség: teljes név, pontos postacím, vezetékes telefonszám, e-mail cím (rtf-ben vagy pdf-ben), és
 • 2. a pályázó(k) részletes szakmai életrajza névvel, születési dátummal (rtf-ben vagy pdf-ben),
 • 3. Látványterv (max. 10 MB), azaz bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét – a képek önálló jpg-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban).
 • 4. Koncepció – részletes műleírás, a pályázati kategória megjelölésével (2 oldal, maximum 5000 n szóközzel; rtf-ben vagy pdf-ben).
 • 5. Részletes költségtervezet, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett bruttó költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját (rtf-ben, xls-ben vagy pdf-ben),
 • 6. Az alkotás üzemeltetéséhez szükséges technikai igények (pl. áram, víz, stb…) mindenképpen fel kell tüntetni. Azokat külön kell jelölni, amikre esetlegesen majd a Szigettől lenne szüksége a pályázónak, ezeket nyertes pályázat esetén külön egyeztetjük. (Az alkotás megvalósításához, szállításához, felépítéséhez és bontásához szükséges anyagokat, szerszámokat és munkaerőt a pályázónak kell biztosítania. Ezek részleteit a nyertesekkel az alkotások további tervezett megjelenéseinek függvényében a kiírók külön egyeztethetik.)
 • 7. Nyilatkozat arról, hogy a beadott alkotás vagy terv saját szellemi termék, vagy a pályázó rendelkezik az alkotás felhasználási jogaival.
 • 8. Ha a megvalósításhoz engedélyekre van szükség, akkor azt a pályázónak kell beszerezni. (Ehhez igény esetén a kiírók jogi és adminisztrációs segítséget nyújtanak.) Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.

A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a zsűri elé. A pályázatot támogató cégekről, szponzorált alapanyagokról és technológiákról e-mailen lehet informálódni az art@artcenter.hu e-mail címre küldött levélben név, cím, telefon, foglalkozás és választott téma megadásával február 20.-ig. Ez egyben előjelentkezés is. Határidők:

Előjelentkezés (nem kötelező, de ajánlott): 2015. február 20.-ig (az előbbiekben leírt módon).

A pályázat beküldési határideje: 2015. március 18.

A pályázat elbírálása két fordulóban történik. Első zsűrizés: 2015. március 20.

 • A zsűri a beérkezett pályázati anyag áttanulmányozása után a második fordulóba jutott pályázókat egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be 2015. március 26-án (a helyszínre). A konzultációra a zsűri további anyagokat kérhet be a pályázóktól.
 • A zsűri második ülését követően értékelését a pályázatot finanszírozó SZIGET Iroda Kft. elé tárja, amelynek grémiumával együtt, 2015. március 27.-én dönt a nyertesek névsorát illetően.
 • A végső döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs. A döntésről valamennyi pályázó e-mail értesítést kap, a nyertesek listáját pedig a kiírók a program weboldalán, a www.artcenter.hu oldalon teszik közzé.
 • A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy amelyik kategóriában nem érkezik be alkalmasnak ítélhető pályamű, abban nem hirdet eredményt.
 • A projektek megvalósulását a kiírók egyedileg, azok jellege és volumene szerint segítik és koordinálják. A megvalósításhoz – szükség esetén – előleget folyósítanak, a pályázati összeg terhére. Az alkotások (egyéb megállapodás híján) az alkotók tulajdonát képezik.
 • A pályázat nyerteseivel – a szakértői bizottság döntése alapján – a kiíró felhasználási szerződést köt.
 • Pályázati koordinátor: Gajzágó György, +36 30 944 66 33, gyorgy.gajzago@artcenter.hu A SZIGET Fesztivál szervezőinek kiegészítő információi a pályázókhoz: Építés: 2015. augusztus 1-7. (A hosszabb építés, azaz korábbi kezdés igényét kérjük a pályázatban jelezni!) Fesztivál: 2015. augusztus 10-17. Bontás: 2015. augusztus 18. Az alkotónak a SZIGET Fesziválra hetijegyet biztosítanak, hogy fel tudja állítani, és le is tudja bontani a munkát.
 • Egyéb rendelkezések: A személyes adatokat és dokumentumokat a Kiíró a hatályos jogszabályok szerint bizalmasan kezeli, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett pályázatokat átrendszerezze és dokumentálja, továbbá kommunikációs célokra és a Sziget Kft. és a Kiíró egyéb rendezvényein a jövőben díjmentesen felhasználja.
 • Az alkotásokat a Sziget Kft. a fesztivál után nem tárolja és azok elszállításáról (egyéb megállapodás híján) az alkotóknak kell gondoskodnia a fesztivál utáni első bontási napon. Újrafelhasználás esetén a részletekről a felek külön megállapodnak.