Pályázat a KINCSKERESŐK logójának megalkotására

„Akármerre jársz-kelsz a világban, mindig a szülőházadban melegedj…” 
(Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön)

10. évfolyamához érkezett a Kincskeresők – a regionális értékeket kutató diákok mozgalma. Ebből az alkalomból az SZMPSZ Galántai Regionális Pedagógiai Központja, mint Tehetségpont – a Kincskeresők országos konferenciájának meghirdetője és kezdetektől fogva szervezője – pályázatot ír ki a mozgalom logójának megalkotására.
A Kincskereső jelmondata a fenti idézet. A 11–18 éves korosztályú diákok szülőhelyükhöz kötődő témakörökből tartanak saját kutatatásra épülő előadásokat, évente átlagban több mint 50-et. Az előadások témája felöleli a helyi közösségek jeles eseményeit a település-, templom- és kastélytörténetektől kezdve a neves személyek életrajzán, a kitelepítéseken és emberi sorsokon át a néprajzi témákig.
A pályázat elkészítőjére vonatkozó megkötés nincs. A logót A5-ös formátumú rajzlapra kérjük elkészíteni tetszés szerinti technikával, és postán, valamint beszkennelve, elektronikusan elküldeni a következő címekre:

SZMPSZ RPK Galánta, 924 00 Galánta, u. Z. Kodálya 2367/49, rpk.ga@szmpsz.sk
Beküldési határidő: 2014. október 15.
A nyertes logót – előzetes szakmai válogatás után – az 5 legjobbnak ítélt mű közül közönségszavazat alapján hirdetjük ki. A 3 legjobbnak ítélt munka elkészítője értékes könyvjutalomban részesül.