Szép magyar beszéd – kiejtési verseny

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete 2014. március 11-én (kedden) 13,00 órai kezdettel rendezi meg a Szép magyar beszéd versenyének helyi fordulóját
a Konstantin Filozófus Egyetem hallgatói számára.
A pedagógusjelölteket a szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező tanítói és tanári beszéd iránti igényesség.A versenyfeladat: a XX–XXI. századi magyar esszéirodalomból vagy a magyar szépprózából olyan szabadon választott és kötelező szöveg felolvasása, amely közel áll a versenyző hivatásához, illetve leendő pedagógusi tevékenységéhez. A szabadon választott szöveg körülbelül 3 perces időtartamú legyen, ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy szövegegésznek tekinthető részlete.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai: szövegértés, szöveghűség; hangvétel, hangképzés; hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás, természetes beszédtempó; a nonverbális eszközöknek a szöveghez illő, mértéktartó használata.
Kérjük, hogy a versenyző szabadon választott szövegét a forrás pontos megjelölésével 4 példányban hozza magával.
A legjobbnak bizonyult versenyző fogja képviselni egyetemünket a Szép magyar beszéd versenyének nemzetközi döntőjén.
A versenyre e-mailen keresztül is lehet jelentkezni: jbauko@ukf.sk 
A verseny színhelye: 109-es tanterem
Minden résztvevőt szeretettel várunk!