Esterházy Emlékérmes a Felvidék.ma – gratulálunk!

A Rákóczi Szövetség elnökségének döntése értelmében az Esterházy Emlékbizottság az idei évben Esterházy Emlékéremmel tüntette ki a Felvidék.ma hírportált, annak szerkesztőségét mint a felvidéki magyar sajtó és tájékoztatás ügyeit hosszú idő óta magas szinten szolgáló hírportált, elismerésül a felvidéki magyarság érdekében végzett szolgálatáért. 
A laudációt Batta György mondta:
„Maholnap negyedszázada, hogy a volt Csehszlovákiában lezajlott a bársonyos forradalomnak nevezett rendszerváltás, amelytől mi, jóhiszemű magyarok emberibb jövőt reméltünk. Ma ott tartunk, hogy nemzeti közösségünk rosszabb állapotban található, mint az elmállott »átkosban« volt. 
Szinte mindegyik statisztikai mutatónk hanyatlást jelez, az embernek olykor az a benyomása, hogy elfogyott az életerőnk. Ezt a visszaesést elősegítették a médiumaink is, mert ezekben inkább gyengítik, mint erősítik a nemzettudatot. (Tisztelet a kivételnek!) Ráadásul – és ez óriási hiány – nincs televíziónk, mert az a párperces adás, ami a szlovák közszolgálati tévében magyarul hangzik el, szinte semmilyen hatással sincs a közéletünkre. A rádiónk pedig, tehát a szlovák közszolgálati adó magyarul sugárzó műsora, éppen ott nem hallható silány műszaki paraméterei okán, ahol a legtöbben, tömbben élünk! 
Mára nincs ifjúsági hetilapunk, s az egyetlen, magyar nyelven megjelenő napilap inkább elbizonytalanítja és megzavarja, mintsem tájékoztatja olvasóit.
Ha a trianoni országcsonkítás utáni felvidéki magyar történelmet próbáljuk jellemezni, akkor a stószi Fábry Zoltán, a kassai Márai Sándor és a nyitraújlaki Esterházy János lehetne – az én olvasatomban legalábbis – az a triumvirátus, amely Szent Koronánk szellemében, becsülettel, az igazság felmutatásával és nagyfokú együttérzéssel viszonyult sors- és kortársaihoz, s így hozzánk, ma élőkhöz is.
Ezen a ponton kapcsolódik mondandóm az Esterházy Emlékérem mai kitüntetettjéhez, a Felvidék.ma hírportálhoz, amely mára a legfontosabb magyar hírforrássá nőtte ki magát Szlovákiában. Már csak azért is, mert a nyilvánosság elé lépése – 2006 januárja óta – ez a szerkesztőség közölte a legtöbb, Esterházy Jánosról szóló írást, tájékoztatott a vértanúnkkal kapcsolatos eseményekről, adott teret az életművével összefüggő írásoknak. És ez a hírportál állt a legmarkánsabban a magyarság szellemi újraszerveződése, a nemzetegyesítés szolgálatában is.
A honlap alapítója, egyben a hátterét biztosító szervezet, a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatója Pogány Erzsébet. Ő a Felvidék.ma hírportált a székelyek ötlete nyomán, az akkor már egy éve létező Erdély.ma példáját követve hozta létre 2005 novemberében, Oriskó Norbert informatikus kollégájával együtt. Ezzel a Felvidék.ma lett az első szlovákiai magyar hírportál! 
44466bMár a megjelenésének visszhangja is biztató volt: az olvasók elsősorban a frappáns lapcímet díjazták, két okból is. Tetszett nekik, hogy az új fórum Felvidéknek nevezi szülőföldjüket, pedig ez a fogalom Szlovákiában tiltott szó. Másodszor: a »ma« a frissesség, a naprakész információk ígéretét sejtette. 
A Felvidék.ma első nyilvánosságra hozott cikkében fontos bejelentést osztott meg olvasóival: közzétette, hogy az akkori nagyszombati segédpüspök csatlakozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához, így 2006-ban a Felvidéken is imaév indult a nemzet megújhodásáért. Pogány Erzsébet úgy hiszi, hogy ezért van áldás a szerkesztőség munkáján. 
A Felvidék.ma a Szövetség a Közös Célokért munkatársai segítségével indult útjára – ez a társulás ma 19 44466cfelvidéki magyar szervezetet fog össze. Elnöke Duray Miklós. A honlap készítői természetesnek tartják, hogy a magyarság szellemében egységes nemzet. Ez az elkötelezettség annyit tesz, hogy sok esetben meg sem jelenhetnének más felvidéki médiumokban azok az információk, melyeknek ezen a hírportálon helyük van. 
Ez a nemes értelemben vett konzervatív nemzeti fórum csak a Felvidéket közvetlenül érintő témákkal foglalkozik. Megjelenését az utóbbi időben a Bethlen Gábor Alap támogatja, korábban a Szövetség a Közös Célokért társulás keretéből „csípték le” a működésükhöz szükséges anyagiakat. 
A hírportál főszerkesztője három éve a Gömörben élő, a Rákóczi Szövetség munkájába is tevékenyen bekapcsolódó Homoly Erzsébet, aki a szerkesztőség valamennyi munkatársával együtt jól tudja, miért van stratégiai szerepe e hírportálnak a mai sorsfordító időkben. 
Jó hír, hogy a díjátadás idején zajlik a Felvidék.ma műszaki frissítése, s ez tovább növelheti a honlap látogatottságát.”

Batta György, Felvidék.ma
Elhangzott Budapesten, az Esterházy Emlékéremmel kitüntette portál, a Felvidék.ma laudációjaként, 2014. március 9-én.