A Pozsonyi Casino áprilisi estjei

2014. április 22 .kedd 18.00 Vendégünk Reisinger János, a Scola Skriptura Teológiai Főiskola tanára, aki a „Titokzatos Csontváry- kép“-ről tart vetítéses előadást. A művet Csontváry 1903 karácsonyán Betlehemben fejezte be, a vele kapcsolatos számos kérdést válaszolja meg az előadó. 2014. április 24 .csütörtök 17.00 Ép testben ép lélek – Mgr. Gály Yvette egészségügyi sorozatának folytatása, ezúttal az ízületi deformációk okairól – az artrózisról és a mozgásról lesz szó. 2014. április 29. kedd 18.00 Magyarok Csehországban – múlt és jelen. A csehországi magyarok életéről, szervezeteiről, tevékenységéről dr. Ambrus Tünde brünni gyógyszerész, egyetemi oktató tart képekkel és tényekkel kiegészített előadást.

2014. május 1. csütörtök, munkaszüneti nap, a Casino zárva tart

2014. május 6. kedd 18.00 Vendégünk Nagy János, egyik legjelesebb hazai magyar szobrászművészünk. A munkásságát bemutató, vetítéssel egybekötött beszélgetés során megismerhetjük a többek között Servatius-díjjal kitüntetett alkotót.

FIGYELEM! A keddi előadások mindig 18.00 órakor, a csütörtöki műsor pedig 17.00 órakor kezdődik. Készül az új évkönyvünk. Mivel ez nem kis költséggel jár, kérjük a tagokat, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák pénzadományaikkal a könyv megszületését. A PC pénztárosának, Mach Józsefnek vagy Urbán Évának juttassák el a felajánlott összeget. Köszönjük. Kérjük a tagokat, magyar partnerszervezeteinket és iskolákat, hogy jelezzék igényüket, ha e-mailben is szeretnék megkapni az aktuális műsorfüzetet a jaik.info@gmail.com címre. Ezután küldünk egy meghívót a pozsonyi-casino@googlegroups.com -tól, amit azért hoztunk létre, hogy megkönnyebbítse a munkánkat. Következő lépésben két lehetőség közül választhatnak: igen elfogadom / nem fogadom el. Ha az igent választják, akkor rendszeresen megkapják az aktuális műsorfüzetet. Kérjük a tagokat, hogy jelentsék be a háznagyoknál, ha megváltozott a címük vagy a telefonszámuk. A tagsági díjat személyesen, havonta egyszer, a hó második keddjén 17.00-től 18.00-ig befizethetik a PC pénztárában, ill. bármikor átutalással (a tagsági számuk megadásával) kizárólag a Pozsonyi Casino, OTP Banka Slovensko, a.s. 12031736/5200 sz. bankszámlájára. A PC pénztárosán kívül Urbán Évánál is lehet tagsági díjat fizetni!

  • A tagsági díjak egy évre 12 € (nyugdíjasok, diákok) vagy 20 € (munkaviszonyban levők).
  • Felhívjuk a tisztelt tagok figyelmét, hogy a havi műsort csak azoknak postázzuk, akik bélyegtérítés fejében ezt külön kérték, s a háznagynál található névjegyzékre föliratkoztak, és befizették a 2014. évi költséget, amely 5 €.
  • Látogassák honlapunkat: http://www.pozsonyicasino.szm.sk – olvashatják havi műsorainkat, az esetleges műsorváltozásokat. Úgyszintén megtalálják a PC programját a http://www.felvidek.maa http://www.parameter.ska http://www.animaportal.eu honlapon, valamint a napi és a heti sajtóban.
  • A Pozsonyi Casino könyvtára iránt érdeklődők Krajči Kláránál jelentkezzenek. A könyvjegyzék megtekinthető a háznagynál.
  • Figyelmükbe ajánljuk Könözsi István fényképfelvételeit, amelyek a háznagynál találhatók (kérjék ki az albumokat, s megrendeléseiket írják be az erre a célra szolgáló füzetbe). Az albumokból fényképeket kivenni TILOS!

A műsorváltozás jogát a PC Választmánya fenntartja A PC kedden és csütörtökön 16,00-tól 21,00-ig, üzemel Pozsonyi Casino – Klarissza (Klariská) utca 7. Telefon: 544 10 395 Kérjük a PC kapucsengőt használni!