A Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapja – pályázat

Határon túli középiskolások, valamint főiskolások és egyetemisták számára hirdet pályázatot a Rákóczi Szövetség a Csehszlovákiából kitelepített magyarok április 12-i emléknapja alkalmából.
A Magyar Országgyűlés 2012. december 4-én ellenszavazat nélkül fogadta el, hogy ezentúl április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja lesz.
A pályázat célja, hogy a középiskolás és egyetemista fiatalok önálló alkotó- vagy kutatómunkával megismerjék és bemutassák a Felvidékről kitelepítettek sorsát és életútját. A Rákóczi Szövetség a pályázó fiatalokra bízza, hogy milyen módon közelíti meg a pályamunka a kiírás témáját!

Pályázni lehet:
 – irodalmi művel (vers, vagy próza)
 – történelmi esszével, tanulmánnyal
 – interjúval
 – rövidfilmmel
 – illetve egyéb szabadon választott műfajban elkészített pályamunkával.

A felvidéki kitelepítésekről készített döbbenetes dokumentumfilm az UDVARDI CARISMA TV produkciója 2004-ben készült.

Beadási határidő: 2014. március 21.

Az eredményhirdetéssel egybekötött díjátadására 2014. április 12-én, a Rákóczi Szövetség budapesti központi emlékünnepségén kerül sor.

További információk a formai követelményeket illetően a Rákóczi Szövetség honlapján találhatók: www.rakocziszovetseg.org