Domján József festő- és grafikusművész kiállításának megnyitója

67362013. december 2-án, 18.30 órai kezdettel a Pozsonyi Magyar Intézetben.
Domján József (1907–1992) a színes fametszetkészítés huszadik századi mestere volt. Elismert Kossuth- és Munkácsy-díjas művészként 1956-ban Amerikába emigrált, de az Újvilágban is megőrizte magyar hagyományból táplálkozó szemléletét. Művészetében vizuálisan megvalósul a „Bartók-i modell” – a természet és a hagyomány szintézise. Munkái több mint 500 kiállításon kerültek bemutatásra Észak-Amerikában, fametszetei jelentősebb külföldi múzeumok gyűjteményeiben is megtalálhatók.
Domján áttelepülés előtti munkáinak teljes anyaga a Sárospataki Képtár tulajdonában van.
A kiállítást megnyitja: Magyar Kálmán, a new yersey-i Amerikai Magyar Múzeum, Passaic igazgatója.
Megtekinthető: 2013. december 19-ig.
Társszervezők: Domján József Alapítvány, Sárospataki Képtár, Kult-túra Alapítvány