Bauer Edit egyperces felszólalása 2013. december 9-én Strasbourgban

November végén Szlovákiában regionális választások zajlottak, melynek eredményeképp az egyik régió élére egy szélsőséges, xenofób és rasszista, a közvélemény túlnyomó része szerint fasiszta elveket valló elnök került.

Ennek a sokkoló ténynek az árnyékában kevés figyelmet kapott az a tény, hogy az ország szocialista miniszterelnöke ahelyett, hogy a szélsőség térnyerése ellen lépett volna fel, a választókat egy másik megyében arra buzdította, hogy a szlovák szavazók azért menjenek el szavazni, hogy megakadályozzák, hogy egy szlovák városban magyar nemzetiségű megyefőnök legyen. Az ilyen hátrányos megkülönböztetésre való buzdítás vezető politikusok részéről rendkívül veszélyes.

A magyar kisebbség ellen sorozatos, szupresszív intézkedéseket tesz a kormány: a legnagyobb kisebbségeket gyakorlatilag kiszorítják az effektív döntéshozatalból, a megszüntetendő kisiskolák csaknem fele magyar tanítási nyelvű, a kisebbségi nyelveken kiadott újságok és könyvek támogatását a kormány gyakorlatilag megvonta. Ilyen kisebbségellenes intézkedésre a múlt század ötvenes évei óta nem volt példa.

Arra kérem a biztos asszonyt, kövesse figyelemmel ezeket a negatív fejleményeket Szlovákiában.