A család a nemzet alappillére – konferencia

Szövetség a Közös Célokért társulás és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége A család a nemzet alappillére címmel 2013. november 8-án konferenciát tart Rozsnyón a Történelmi Városháza Tükörtermében.

A tallósi Esterházy kastélyban 250 évvel ezelőtt indult az első magyar állami, királyi árvaház. Ezt az alkalmat megragadva több szlovákiai magyar szervezet együttműködésével emléknapot tartottunk 2013. július 18-án Tallóson, hogy a figyelmet a felvidéki árvákra, gondozásra szoruló gyermekekre irányítsuk.

A tallósi konferencia sikerén felbuzdulva most egy szakmai napot szervezünk Rozsnyón, olyan térségben, ahol a rossz gazdasági és társadalmi körülmények miatt égető szükség van az összefogásra és segítségnyújtásra.

A konferencia egyik programpontja, hogy a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által létrehozott Családlánchoz ünnepélyesen csatlakoznak új felvidéki szervezetek, melyek feladatul tűzték ki a gyermekekkel való foglalkozást, a család intézményének erősítését, ezáltal a felvidéki magyar közösség építését.

A konferencia programja:

 • 10.00 óra Megnyitó          
 • Ing. Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatója, Pozsony 
 • Soltész Miklós, Emberi Erőforrások Minisztériuma, szociális és családügyért felelős államtitkár, Budapest: Család és életvédelem a Kárpát-medencében 
 • Ing. Bauer Edit, CSc. képviselő, Európai Parlament, Felvidék: 2014, a család és a munka összehangolásának európai éve
 •  RNDr. Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke: Nemzet és nemzetrész, a felvidéki magyar közösség állapota 
 • PaedDr. Drenkó Zoltán, barkai református lelkipásztor, mentálhigiénés segítő szakember, Rozsnyó: A 21. század családja: deformitások és szanációk
 • A tallósi konferenciáról készített kötet bemutatása: Összefogás a gondozásra szoruló felvidéki gyermekekért, Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója
 • Könyvkiállítás megnyitása, ThDr. Puss Sándor SJ, PhD. jezsuita szerzetes
 • 11.30 Kávészünet
 • 12.00 ThDr. Puss Sándor SJ, PhD. jezsuita szerzetes, a Jóindulat – Dobroprajnosť társulás elnöke: Árvaság – történelmi áttekintés
 • ThDr. Rácz Jolán MA, református lelkipásztor, Diakóniai Központ igazgatója, Marcelháza: A családsegítés hitéleti megközelítése
 • PaedDr. Drenkó Zoltán, barkai református lelkipásztor, mentálhigiénés segítő szakember, Rozsnyó: A 21. század családja: deformitások és szanációk
 • Beke Beáta, a Szövetség a Közös Célokért rozsnyói munkatársa: Válsághelyzetben a gyermek és az anya
 •  Mgr. Zupko Mária gyógypedagógus, Fülek: Fogyatékkal élő gyermek a családban, jogok és lehetőségek
 • Dr. Szabó Endre, a Családlánc – Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke, Budapest: Családjaiban él a nemzet
 • A Családlánchoz csatlakozó felvidéki szervezetek ünnepélyes beiktatása – nyilatkozat aláírása; Csuzdi József, a KCSSZ koordinátora, Budapest; Both Hedvig, a KCSSZ felvidéki koordinátora
 • 14.00  Ebéd
 • 15.30  Rozsnyói városnézés
 • Szervezők:
 • Szövetség a Közös Célokért társulás, Pogány Erzsébet igazgató, Pozsony
 • és a SZAKC társulást alkotó tagszervezetek
 • Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, Dr. Szabó Endre, elnök, Budapest
 • Társszervezők:
 • Jóindulat – Dobroprajnosť Polgári Társulás, elnöke Puss Sándor jezsuita szerzetes
 • Carissimi nonprofit szervezet, Tóth Erika elnök, Pozsony
 • Rákóczi Magyar Ház Polgári Társulás, Palcsó Zsóka elnök, Rozsnyó
 • Via Nova ICS Rozsnyói Járási Szervezete, Susányi Mária, elnök, Rozsnyó
 • Szervezők elérhetősége:
 • Beke Beáta, szervező, Rozsnyó, rozsnyo@szakc.sk, +421 918 997 594
 • Both Hedvig szervező, Pozsony, pozsony@szakc.sk, +421 908 233 646
 • Csuzdi József, koordinátor, Budapest, csuzdi.jozsef@gmail.com, +36 30 901 5238       

Az esemény helyszíne: Rozsnyó, a Történelmi Városháza Tükörterme, Bányászok tere 32,  2. Emelet, (Radnica, Námestie baníkov 32, Rožňava)