Francia nap Pozsony Fő terén

Od roku 2011, Francúzske veľvyslanectvo zdieľa oslavy francúzskeho štátneho sviatku s obyvateľmi a navštevníkmi slovenského hlavného mesta. Tieto oslavy sa organizujú v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku, Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou, Magistrátom Bratislavy, BKIS, a tiež vďaka podpore rastúceho počtu francúzskych ekonomických partnerov na Slovensku.

11. júla 2013 vám od 15.00 do 22.00 na Hlavnom námestí v Bratislave ponúkneme: 
- Francúzsko-slovenský umelecký program ; 
- Trhy s francúzskymi výrobkami ; 
- Priestor pre občerstvenie ; 
- Priestor venovaný špeciálne deťom.

Moderujú Katka Brychtová a Didier Rogasik.

PROGRAM

15.00 – 15.15 : Oficiálne otvorenie kultúrneho progamu, prejav francúzskeho veľvyslanca a starostky Starého Mesta

15.15 – 15.30 : Juraj Žongler

15.30 – 16.30 : Anna Repková (SK)

16.30 – 17.00 : Juraj Žongler

17.00 – 18.00 : Roc’hann (FR-SK)

18.00 – 18.30 : Juraj Žongler

18.30 – 18.45 : Vitazi sútaže Spievam po francúzsky 2013

18.45 – 19.45 : Les Dessous de la Vie (FR)

20.00 – 20.15 : Prejav francúzskeho veľvyslanca a primátora mesta Bratislavy

20.15 – 21.45 : Les Petites Bourrettes (FR)