Magyar mise Nagyszombatban a Novéna búcsún

Nagyszombat ősi város, egykori esztergomi érseki székhely volt. A kegyhely a Szent Miklóstól elnevezett plébániatemplom, hajdan az esztergomi érsek-prímások székesegyháza. November 21-hez közel eső szombaton magyar misét tartanak itt. 2011-ben november 19-én szombaton 11.30 órai kezdettel a Mohács után 287 évig Magyarhon Főtemplomában, a Szent Miklós exkatedrálisban kerül sor a szentmisére, melynek főcelebránsa Beér Miklós váci püspök lesz.

A Szent Miklóstól elnevezett plébániatemplom a XIV. században épült. A templom északi oldalán egy kápolnában található a kegykép: a Könnyező Mária képe. IV. Pius pápa e helyhez 1852-ben teljes búcsút fűzött a szokásos föltételekkel. 1546 óta tisztelik itt a kegyképet, mint a város oltalmazójának képét. Négyszer vérrel könnyezett. Először 1663-ban a véres párkányi csata előtt. Ebben az évben mentette meg a Könnyező Szűz a várost a törökök támadása elől, sűrű ködöt bocsátván a tájra. Másodszor 1708. július 5-én, harmadszor 1708. augusztus 10-én, negyedszer 1708. augusztus 15-én, vagyis a kuruc háborúk nehéz napjaiban. E vérkönnyezések egyházhatóságilag felülvizsgáltattak. Mártonfy György prépost-kanonok jegyzőkönyvezte az eseményeket. Ekkor Pyber László volt a plébános, a hercegprímás pedig Keresztély Ákos. – írja a bucsujaras.hu. Itt található leírva a kegykép eredete is, mely szerint az eredeti festmény-ábrázolás a római Szent Elek- és Bonifác-templomban található. A XVI. században Forgách Ferenc, a későbbi bíboros érsek másoltatta, megszentelte és az eredetihez érintette. Majd hazahozta és a nagyszombati Szent Miklós-templomnak ajándékozta. A festmény hársfadeszkán van. Nagysága 70×90 cm. Kék színezésű. A búcsúi engedély napja (1710. november 21.) van rajta feltüntetve. A pusztító pestis ugyanis ezen a napon ért véget a könyörgő körmenet után. 1808-ban a vérkönnyezés százéves évfordulóján, az ünnepségeken a magyar szónok Prohászka Ottokár püspök, a német nyelvű szónok Kóhl Medárd püspök, a szlovák nyelvű prédikátor pedig Csernoch János püspök volt. 1942 óta a búcsút megelőző kilenceddel vezetik be, de a kegykép tiszteletére minden szombaton délelőtt szentmise van. (Forrás: Felvidék Ma)