Tanévkezdés Katedrával

A külcsín ezúttal a régi, a tartalom viszont új; a szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja hazai magyar írók, költők portréival ellátott pexeso játékkal jelentkezik, azt remélve, hogy ezáltal a tanulók könnyen és játékosan ismerkednek meg tájaink kortárs irodalmának képviselőivel. A melléklet második része az októberi lapszámban jelenik meg, s így 70 írói portré kerülhet a gyermekek társasjátékai közé.

Megtudhatjuk a lapból, hogy Matus Mónikának, a szenci magyar alapiskola újonnan kinevezett igazgatónőjének egyik kedvenc animációs filmje a Varjúdombi mesék, Vajda Barnabás pedig a jóléti iskolarendszer és a jelenlegi társadalmi illetve gazdasági viszonyok problematikájával foglalkozik a Dobogó rovatban. Szerkesztőségünk nemrégen Krasznahorkán járt, ahol a magyar tannyelvű kisiskolában 76 roma származású gyermekkel folyik az oktatás. Hogy ez milyen, megtudhatjuk a lapból. Ozogány Ernő anyanyelvünk fontosságára hívja fel figyelmünket, Csicsay Alajos pedig Zirig Árpádot mutatja be a Stafétabot című rovatban, amely a Pedagógusfórummal párhuzamosan a Katedrában is jelentkezik, kéthavonta. Csáky Kántor Nagycsalomja régi iskoláját ismerteti, Kustyán Ilona Gáspár Tibor tanár úrról emlékezik meg. Beszámolunk a Duna Menti Tavaszról, a Kovács–Simon-féle történelemtankönyvön pedig imagológiai analízist hajott végre Bényi Klaudia. Lukács Mária a fiatalkorúak szexuális szokásainak változásairól indít sorozatot, Dömény Andrea meg arra figyelmeztet bennünket, hogy nemcsak a fogyatékosok, hanem a különleges képességű gyermekek is speciális foglalkozást igényelnek. Tóth Klára a zoboralji helyzetképet vázolja fel, Fodor Regina pedig az olvasás fontosságát hangsúlyozza, mint pozitív élményt kiváltó cselekvést. Az új tanévben is jelentkezik Pénzes István irodalmi és Jakab István nyelvművelő rovata, Vankó Attila pedig José Saramango Halálszünet című könyvéről írt recenziót. M.Csepécz Szilvia a Kaszás Attila nevét viselő zsigárdi kulturális fesztiválon járt, Hodossy Katalin egy csoportvezetői alapképzésről beszélget Szűcs Istvánnal. Vízkeleti László az intézménynevek helyesírásának főbb kérdéseivel foglalkozik, különös tekintettel a szlovákiai magyar írásgyakorlatra. A lap beszámol a Diákhálózat krasznahorkai nyári táboráról és ezenkívül természetesen keresztrejtvény és sok más érdekes olvasnivaló várja azokat, akik kezükbe veszik a lapot. -lager-