46. KATONAI IRODALMI PÁLYÁZAT

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Írószövetség 2011-ben pályázatot hirdet a magyar irodalom művelői számára a Rákóczi-szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmából „Rákóczi-szabadságharc” címmel. A pályázat témája: Rákóczi Ferenc élete, pályafutása, szerepe a magyar történelemben, a szabadságharc eseményei.     Határidő:       2011. szeptember 30.

A pályázat követelményei:

– a pályázatnak műfaji, stílusbeli, tartalmi és terjedelmi megkötöttsége nincs;

– a pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent irodalmi alkotásokkal lehet részt venni;

– az alkotásokat kinyomtatva és elektronikus adathordozón is (CD vagy DVD) kérjük benyújtani.

A pályázat értékelése:

– a kiírás feltételeinek nem megfelelő munkákat a kiírók kizárják a pályázatból;

– előnyben részesülnek azon alkotások, melyek bemutatják a XVIII. század had- és katonatörténelmét, a szabadságharc szerepét, jelentőségét, a magyar katonai erényeket és erkölcsöt, valamint Rákóczi Ferencnek a honvédelem érdekében végrehajtott kiemelkedő tetteit.

A pályázat díjazása:

– a díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt

– a kiemelkedő alkotásokat külön- és nívódíjakkal, valamint pénzösszeggel jutalmazzuk

A pályázat benyújtása:

– a pályázatot jeligével ellátva, három példányban postai úton kérjük megküldeni:

Cím: Magyar Írószövetség, 1062 Budapest, Bajza u. 18.

Határidő: 2011. szeptember 30.

– a jeligéhez tartozó adatokat (alkotó neve, lakcím, telefonszám, alkotás címe) külön borítékban postai úton kérjük megküldeni (a borítékon kérjük feltüntetni a pályázat címét: „Rákóczi-szabadságharc”):

Cím: HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 34.)

Határidő: 2011. szeptember 30.

Információ: Oláh Klára (e-mail: olah.klara@stefania.hu, telefon: 273-4193, mobil: +3630-828-0691, Varga Erika (e-mail: varga.erika@stefania.hu, mobil: +3630- 828- 0639)