Könyvadomány határon túlra

A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet magyarországi könyvtárak (közművelődési, iskolai, felsőoktatási, egyházi, egyesületi) számára, hogy könyvadománnyal támogathassák határon túli magyar testvérintézményüket, illetve testvérszervezetüket. A Testvérkönyvtár segítő program keretében a pályázónak vállalnia kell, hogy az elnyert összegből értékes tartalmú szépirodalmat., szakirodalmat, gyermekirodalmat vásárol a hazai könyvtermésből a partner igényelnek megfelelően, és gondoskodik az adomány célbajuttatásáról.

A “Testvérkönyvtár” program keretében 2010-ben is lehet pályázatokat benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó szervezet nevét, címét, telefonját, számlaszámát.
2. A támogatandó partner nevét, címét, vezetőjének nevét, beosztását.
3. A testvérkapcsolat előzményeit, jellemzést tartalmazó rövid leírást (mekkora közösséget szolgál a könyvadomány).
4. Milyen saját erőt fordítanak a partner támogatására?
Továbbá
5. Nyertek-e más alapítványtól támogatást a korábbi esztendőkben?
6. Kötelezettségvállalási nyilatkozat arról, hogy a küldeményt célba juttatja, és az adományozott az átvételi elismervényével és a számlákkal elszámol folyó év december 31-ig.
A cégszerű aláírással és banki igazolással ellátott pályázatot szeptember 30-ig két példányban kell benyújtani az Alapítvány címére (1138 Budapest 1138, Róbert Károly krt. 20. VI. emelet 80. ajtó) ajánlott levélben.

http://www.kolcseyalapitvany.fw.hu/