Fiatalok Lendületben – Youth in Action

A Fiatalok Lendületben Program a Nemzeti Irodákhoz (Szlovákiában ez a Iuventa – www.iuventa.sk) és a Végrehajtó Ügynökséghez (Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatósága) benyújtandó pályázatainak következő határideje 2010. szeptember 1.Kérvényezők köre:
– Diákok
– Fizikai személyek
– Iskolák
– Jogi személyek 

Web 
Telefon: 02/592 96 301

A Program a következő kategóriákból és alprogramokból áll:
1.1 kategória: Ifjúsági cserék
1.2 kategória: Ifjúsági kezdeményezések
1.3 kategória: Ifjúsági demokráciaprojektek
1. alprogram: Több projektet átfogó pénzügyi megállapodások
2. alprogram: Európai Önkéntes Szolgálat
3.1 kategória: Együttműködés az EU szomszédos országaival
4.3 kategória: Az ifj. munkában és ifj. szervezetekben aktívan résztvevők képzése és hálózatépítés
5.1 kategória: A fiatalok és ifjúságpolitikai döntéshozók találkozói