38. TOKAJI ÍRÓTÁBOR

Sokágú síp – A magyar irodalom égtájai – 2010. augusztus 11-12-13. szerda, csütörtök, péntek.
A tanácskozás házigazdái a határon túl élő és alkotó magyar írók.

A magyar irodalom képviselői a környező országokból és a nagyvilágból, akik azokat a műveket, életpályákat, folyamatokat értelmezik, amelyek a magyar irodalom egészének szerves részei, figyelemreméltó értékei. Más és más történelmi, társadalmi és kulturális kölcsönhatások közepette jött létre, fejlődött és élt az utóbbi kilencven évben Erdély, a Partium, Bánát, Bácska, Vajdaság, Délvidék, a Felvidék, a Csallóköz, Kárpátalja, Máramaros, Őrvidék, Nyugat-Európa és a Tengerentúl magyar irodalma. Az elmúlt évtizedek és a jelen eredményeit, szorongató gondjait és közös feladatait áttekinteni és megfogalmazni törekednek az idei Tokaji Írótábor előadásai és a munkacsoportokban folytatott beszélgetések és viták. A Tokaji Írótábor kuratóriuma – mint minden évben –várja a szakmai érdeklődők, a pályatársak jelentkezését! Szállásunk és étkezésünk hagyományosan a tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium kollégiumában lesz, a tanácskozásoknak és a kiállításoknak a gimnázium aulája ad helyet.
Jelentkezni az alábbi telefon, e-mail és postacímen lehet: (36) (46) 359-923 vagy (36) (46) 20-4534890
tokaji.irotabor@chello.hu
Tokaji Írótábor, 3501 Miskolc, Pf.375
A részvétel feltételeiről (jelentkezési határidő, részvételi díj, stb.) legkésőbb júniusban adunk tájékoztatást, az írótábor idei támogatásának ismeretében. A Tokaji Írótábor a magyar irodalom legnagyobb hagyományú és hatású nyári rendezvénye, eseménye. Szeretettel várja a jelentkezését a Tokaji Írótábor Kuratóriuma!