Programok Vöröskő várában

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM–MÚZEUM ČERVENÝ KAMEŇ:
Návrat k stratenej kráse * výstava zbierkových predmetov múzea: 1. máj až 30. september 2010, denne od 10.00 do 17.00 hodiny, 6 miestností obrazárne v juhozápadnom krídle hradu (vstup z nádvoria).
Pôvodne to bolo takto? * výstava dobových fotografií z viacerých (i zahraničných) inštitúcií; 1. máj až 30. september 2010 denne od 9.00 do 18.00 hodiny, spodné podlažie severnej bašty hradu (vstup z nádvoria).

Hrad Červený Kameň, národná kultúrna pamiatka, ležiaci v Malých Karpatoch 38 km od Bratislavy, je v správe Slovenského národného múzea-Múzea Červený Kameň, ktoré ho návštevníkom celoročne sprístupňuje. Prezentačné aktivity múzea sú sústredené do mesiacov máj až september. V roku 2010 počas nich múzeum ponúka (okrem iného) dve výstavy: Návrat k stratenej kráse a Pôvodne to bolo takto?
Kvalitný stav predmetov kultúrnej hodnoty v múzeách uchovávaných (teda zbierkových predmetov) je jedným z hlavných predpokladov zmysluplnej komunikácie s publikom v múzeu.
Výstavou Návrat k stratenej kráse sa múzeum rozhodlo návštevníkom umožniť nahliadnutie do tejto oblasti práce múzea. Tím kurátorov výstavy vybral z depozitárov múzea aj predmety, ktoré ich múry ešte neopustili, aby na nich návštevníci mohli na vlastné oči vidieť, čo urobí s organickými materiálmi, z ktorých sú vyrobené, nevhodná teplota, vlhkosť ale i neopatrná či zákerná ruka človeka.
Vedľa nich budú stáť predmety, ktoré v múzeu absolvovali svoj návrat k stratenej kráse. Stačí iba porovnať.
Čo dokázali šikovné ruky reštaurátora urobiť s oltárnym obrazom, ktorý sa našiel poskladaný ako obrus v zásuvke historického nábytku? Ako vyzerá historická puška, ktorá bola z múzea ukradnutá, uložená vo vlhkom prostredí a potom vrátená späť? Čo všetko múzeum musí robiť, aby splnilo jednu zo svojich základných funkcií, teda ochranu hodnôt mu zverených? Na tieto a mnohé iné otázky vám táto výstava dá odpoveď.
Odborní pracovníci múzea pracujú, v rámci dvojročnej vedecko-výskumnej činnosti, na scenári nových expozícií hradu Červený Kameň. Podľa ich doterajších poznatkov bude možné v budúcnosti vrátiť jedno krídlo hradu do podoby spred roku 1945. Pri tejto práci kurátor Daniel Hupko zozbieral fotografie interiérov sídel príbuzných posledného vlastníka hradu Červený Kameň – Karola Pálffyho. Keďže ide o miestnosti, ktoré dnes už neexistujú, alebo boli zmenené, predstavujú jedinečnú sondu do minulosti interiérového vybavenia šľachtických vidieckych i mestských sídel. Zostavil z nich výstavu nazvanú Pôvodne to bolo takto? Kópie dobových fotografií sú z Múzea Červený Kameň, Archívu Národního Památkového ústavu Praha, Archívu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava, Národního památkového ústavu – Správy státního zámku Březnice, Štátneho archívu Bratislava – pobočka Modra a z Iparművészeti múzeum Budapešť.
Vďaka nim má návštevník exkluzívnu možnosť nazrieť do interiérov kaštieľov v Smoleniciach, Kráľovej pri Senci (dnes už neexistujúcich) a Budmericiach, zámkov v Pezinku, Bojniciach a v Březnici i viedenských palácov Kinských a Wilczekových.
Slovenské národné múzeum-Múzeum Červený Kameň, 900 89 Častá www.hradcervenykamen.sk www.snm.sk
 Informácie: Andrea Jamrichová, 033/690 58 31, cervenykamen@mail.t-com.sk, andrea.jamrichova@snm.sk