MEDIA International 2010

Dňa 10.2.2010 bola publikovaná nová výzva MEDIA International 2010.
Dátum uzávierky: 31. marec 2010

MEDIA International 2010 má stanovené 2 hlavné ciele:
– posilnenie výmeny informácií a vedomostí o audiovizuálnych trhoch
– posilnenie konkurencieschopnosti a prístupu na medzinárodné trhy kinematografických/audiovizuálnych diel
MEDIA International 2010 ponúka finančnú podporu aktivitám konzorcií pozostávajúcich z koordinátora z krajín EÚ a partnerov z EÚ a krajín mimo EÚ v oblastiach:
– Tréningu profesionálov z oblasti audiovízie, zameraného na zlepšenie medzinárodných zručností a znalostí o fungovaní zahraničných trhov
– činností napomáhajúcich účasti profesionálov na medzinárodných podujatiach poskytujúcich prístup k medzinárodnýcm zdrojom financovania a/alebo predaj filmových/audiovizuálnych diel na medzinárodných trhoch
Viac informácii (v anglickom jazyku) o Preparatory Action MEDIA International nájdete tu.