Mikola Anikó-bibliográfia

Bibliografie 2006:
Oddelenie bibliografie a informácií Galantskej knižnice pravidelne vydáva bibbliografie, hlavne regionálne: personálne, tématické , biografické slovníky.
V tomto roku to boli: Personálna bibliografia jednej z najvýznamnejších autorov maďarskej literatúry na  Slovensku, Anikó Mikola-Minarovičovej, rodáčky z Jelky.
Spisovateľka pochádza z rodiny kňaza reformovanej cirkvi. Pôsobila ako účtovníčka, vychovávateľka, stala sa redaktorkou časopisu Kis Építő a Dolgozó Nő. Po roku 1968 bola „persona non grata“. Publikovať mohla až na prelome sedemdesiatych rokov, keď pracovala ako novinárka na voľnej nohe pre viacero časopisov. Od roku 1980 pracovala ako prekladateľka, redaktorka rozhlasových hier, neskôr (po 1989) ako redaktorka cirkevného programu Maďarského vysielania Slovenského rozhlasu v Bratislave. Medzitým jej vyšli tri básnické zbierky, publikovala vo viacerých antológiách a časopisoch a prekladala poklady juhoamerickej literatúry.

Táto bibliografia s názvom Anikó Mikola-Minarovičová (1944–1996) je súpisom jej celoživotnej tvorby. Obsahuje 326 záznamov zoradených chronologicko-abecedne do kapitol: knihy, články, preklady, iné, literatúra o spisovateľke, rozhlasové nahrávky a nekrológy. Na uľahčenie
orientácie slúži menný a názvový register. Bibliografiu zostavila Judita Kontárová pri príležitosti 10. výročia úmrtia spisovateľky. Vyšla v slovenskom i maďarskom jazyku.