Mikola Anikó-bibliográfia

Bibliografie 2006: Oddelenie bibliografie a informácií Galantskej knižnice pravidelne vydáva bibbliografie, hlavne regionálne: personálne, tématické , biografické slovníky.