L. Juhász Ilona: Neveitek e márványlapon…

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjának 2010-ben megjelent kiadványa az  első és második világháború emlékjeleiről.
A kötet az első és második világháborús áldozatok emlékének megörökítését dolgozza fel Dél-Szlovákia magyarlakta vidékeinek vonatkozásában, képanyaggal és az emlékjelek avató ünnepségeiről szóló korabeli sajtóbeszámolókkal kiegészítve. 

TARTALOM:
1. Bevezetés

2. Kutatástörténet

3. A háborúk jelei a politikai események tükrében
3.1. Az első világháború (1914-1918)
3.1.1. A nemzeti áldozatkészség szobrai
3.1.2. Királyszobrok és királyábrázolások a háborús emlékeken
3.1.3. Hősök ligete, Hősök kertje, Hősök parkja
3.1.4. Emlékkutak: Hősök kútja, Béke kútja
3.1.5. Képzőművészet és háború (harctéri festészet)


3.2. Forradalmak és impériumváltás (1918-1919)
3.3. Az első Csehszlovák Köztársaság időszaka (1918-1938)
3.4. Visszacsatolás és a második világháború időszaka (1938-1944)
3.4.1. Országzászlós háborús emlékjelek
3.5. A szocializmus időszaka (1945/1948-1989)
3.5.1. Harci eszközök mint háborús emlékjelek
3.5.2. Felszabadulási emléktáblák
3.6. Az 1989 utáni időszak
3.6.1. Folklorizmus kopjafák
3.6.2. A Matica slovenská emléktáblái

4. Holokauszt
4.1. A zsidó holokauszt emlékjelei
4.2. A roma holokauszt emlékjelei
4.3. Zsidómentők emlékjelei
4.3.1. Salkaházi (Schalkház) Sára
4.3.2. Bernovits Vilma
4.3.3. Slachta Margit
4.3.4. Raoul Wallenberg
4.3.5. Nemes Lelkek parkja (Park uš ľachtilých duší)

5. Szakrális kisemlékek mint a háborúk jelei
5.1. Az állíttatás okai és körülményei
5.2. Emléktáblák
5.3. Keresztek, feszületek
5.3.1. Magánszemélyek által állított, háborús emlékjelként funkcionáló keresztek
5.3.2. Közösségek által állított, háborús emlékjelként funkcionáló keresztek
5.3.3. A Magyar Honvédség által állított emlékkeresztek az elfoglalt ukrán területeken
5.4. Szentek szobrai
5.4.1. Szent Vendel
5.4.2. Szent Mihály
5.4.3. Szent Flórián
5.4.4. Szentháromság
5.4.5. Szent Borbála

5.4.6. Emlékművek Jézus- és angyalábrázolásokkal
5.4.7. Szentek szobrai idegen földben nyugvó katonák jelképes síremlékein
5.5. Mária-ábrázolások szakrális kisemlékeken
5.5.1. Képoszlopok
5.5.2. Lourdes-i barlangok, hálatáblák
5.5.2.1. Hálatáblák
5.5.3. Kápolnák
5.6. Kálvária
5.7. Harangláb és emlékmű lélekharanggal
5.7.1. Harang
5.8. Református, evangélikus és zsidó szakrális kisemlékek
5.9. Összegzés

6. Az emlékjelek állíttatói
6.1. Emlékművek az állíttatók emlékére

7. Az emlékművek alkotói, készítői
7.1. Finta Sándor háborús emlékjelei Pöstyénben és környékén a korabeli sajtó tükrében
7.2. További ismert alkotók háborús emlékjelei a korabeli sajtó tükrében

8. Az emlékjelek feliratai

9. Összefoglalás

Irodalom

Feldolgozott periodikumok

Melléklet
Az első világháború (1914-1918)
Az első Csehszlovák Köztársaság időszaka (1918-1938)
A visszacsatolás és a második világháború időszaka (1938-1944)
A szocializmus időszaka (1945/1948-1989)
Az 1989 utáni időszak
Holokauszt
Hősök kultusza – emlékjelek és rítusok Rozsnyó főterén

Földrajzi mutató