KINCSKERESŐK X. – felhívás

A Kincskeresők tavalyi fordulójaA Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tizedik alkalommal hirdeti meg a

Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok konferenciáját

 Cél: a szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez kapcsolódó, a téma iránt a pályázó személyes kötődését is nyilvánvalóvá tevő pályamunka készítése tetszés szerint választható témakörben (kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet, irodalom, földrajz, természeti értékek, gazdaságtörténet, építészet vagy további tetszés szerint választható témakörökben).

A helyi értékek bemutatása 10 perces előadás keretében, számítógépes vetítés (pl. PowerPoint) és eredeti hang- és videofelvételek segítségével. (Az előadáshoz tárgyi emlékek bemutatása is kapcsolódhat.)

Célcsoport:

Az alapiskolák 5–9. évfolyama a nyolc- és négyosztályos gimnáziumok valamint a középiskolák diákjai (12–18. éves korosztály).

Feltételek: Jelentkezhetnek szlovákiai diákok, egyének vagy csapatok (maximum 2 fő!), bármely szabadon választott témával.

Nem feltétel a magyar iskola látogatása, de a pályamunkákat magyar nyelven kell elkészíteni és bemutatni!

A pályázó felkészítője lehet a tanára, szülője, nagyszülője, ismerőse vagy az adott témában jártas helytörténész, szakember.

A számítógépes feldolgozást (pl. PowerPoint) az előadó hozza magával az írásbeli összefoglaló a jelentkezés szerves része. Mindkettőhöz fel kell tüntetni a szerző nevét és a forrásanyagot (a szakirodalom pontos bibliográfiája, saját gyűjtésnél az adatközlő/k neve, szül. éve, lakcíme, ha a téma megkívánja, vallása, mestersége).

A pályázat sikerét segíti elő, ha a pályázó tanácsért fordul a közeli múzeumhoz, levéltárhoz vagy a környezetében élő helytörténészekhez.

A munkák elkészítéséhez hasznos tanácsok találhatók a www.kutdiak.hu honlapon a gyakori kérdések almenü alatt.

Jelentkezés: Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról: www.szmpsz.sk letölthető, kitöltött jelentkezési lapon lehet, amelyhez csatolni kell a pályamunka 1–2 oldalas összefoglalását és a forrásanyagot.

Az országos konferencián iskolánként legfeljebb 2 csapat vehet részt. Nagy érdeklődés esetén a szervezők fenntartják a jogot, hogy a több csoportot indító iskolákból meghívásos alapon válasszák ki az országos konferencia résztvevőit.

Jelentkezési határidő: 2014. október 25.

Országos konferencia tervezett időpontja és helyszíne: 2014. november 12–13.,

Dunaszerdahely, Építészeti Szakközépiskola, Szabó Gyula u. 1.

Részvételi díj: 2 €/fő.

A jelentkezési lapot (pontosan kitöltve) a munka 1–2 oldalas összefoglalójával együtt postán és elektronikus levélben kell eljuttatni a következő címekre:

Szanyi Mária, Revolučná štvrť 970/17, 92401 Galanta • e-mail: szanyi.maria@gmail.com

A hiányos jelentkezési lap és az összefoglaló hiánya kizáró ok lehet a konferencián való részvételről. További információk: Szanyi Mária, 031 / 780 4864, 0911 451 024