AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Pedagógusképző Intézete, valamint a SZMPSZ Nyitrai Területi Választmánya módszertani napot tart AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI címmel.
A rendezvény időpontja és helyszíne: 
2014. szeptember 17. – 9.00 órai kezdettel 
Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara Nyitra 
(A-9-es terem, földszint, Dražovská 4, 949 74 Nitra)

PROGRAM

1. Megnyitó, jelenlévők üdvözlése
RNDr. Komzsík Attila, PhD. – KETK dékánja
RNDr. Balla István, PhD. – Pedagógusképző Intézet igazgatója, az SZMPSZ Nyitrai TV Választmányának elnöke
2. Kompetens óvodás – kompetens kisiskolás
Dr. Habil. Fáyné Dombi Alice
3. A módosított ISCED 0 Állami Oktatási Program előnyei
PaedDr. Borbély Diana
4. Óvodapedagógia Tanulmányi Program – információk
PaedDr. Baráth László, PhD. – KETK dékánhelyettese
5. Vita – tapasztalatcsere – zárszó
6. Ebéd (Egyetemi Kollégium éttermében – 13.15 óra)
Ebédet az előre bejelentett résztvevőknek a szervezők biztosítják, az utazás önköltséges.