Az iskolamentő mozgalom élén: NAGYSZARVA!

A sok téblábolás, sumákolás után végre lépett valaki: Nagyszarva veszélyeztetett szép nagy „kisiskolája”, annak pedagógusai, szülői, diákjai, és természetesen maga a község elindította az iskolamentő mozgalmat, amelynek a himnuszát rövidesen közreadjuk a Televízióban. A háromórás rendezvényen elhangzott felszólalások, versek, zenés előadások (amelyek mindegyikét az iskola volt vagy jelenlegi diákjai alkották) sorozatban kerülnek műsorra. Remélem, hogy nagyszarvai példa nyomán minden veszélyben lévő iskola és az azt birtokló közösség bátran és elszántan felveszi a küzdelmet az intézmény megmaradásáért.

Az iskolamentő mozgalom élén: NAGYSZARVA!

A mozgalom elindult: csatlakozzatok! A tiltakozások persze nem állhatnak csupán egy-egy rendezvényből: írásban, szóban, tettben is meg kell nyilvánulniuk, hogy határozottan lássék a szándék. Egy-egy iskola megszüntetésével nem csupán a gyerekek helyben tanulását, hanem a közösség lelkét, kultúráját, jövőjét is lesöpörni készülnek. Nem engedjük! Ne engedjük! Ha nem elég a szó, a tiltakozás, tüntetni fogunk kultúránk és jövőnk elsorvasztása ellen. Ne várjatok egymásra, ne várjatok jóváhagyásra: cselekedjetek! Nem az állam jótéteménye az iskola fenntartása: a ti munkátok után behajtott adóból jár!