V. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny – felhívás

Felhívás az V. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Versenyen való részvételre

3. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó VersenyA Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a magyarság kiemelkedő néprajzkutatójának és folklórgyűjtőjének, Ipolyi Arnoldnak tiszteletére, ötödízben hirdeti meg fent nevezett versenyét, melynek célja a magyar prózai népköltészeti műfajok (mese, monda, anekdota), illetve azok hagyományos módon történő előadásának népszerűsítése. A verseny célja a magyar prózai népköltészeti műfajok műfaji és táji jellegzetességeinek megjelenítése, a hagyományos mesemondás, történetmesélés sajátosságainak megtartása a színpad adta keretek között is.

 A jelentkezők a következő korosztály szerinti kategóriákban versenyezhetnek:

  •  1. kategória             óvodások (5-6 évesek)
  • 2. kategória             alapiskolák alsó tagozatos tanulói (1-4. évf.)
  • 3. kategória             alapiskolák felső tagozatos tanulói (5-9. évf.)
  • 4. kategória             középiskolák tanulói
  • 5. kategória             felnőttek

A nevezés feltételei: 
A versenyben a fenti kategóriák szerinti korosztályú, Szlovákiában élő fiatalok és felnőttek vehetnek részt.
A versenybe a magyar prózai népköltészeti műfajok közül választott népmesével, népmondával, egyéb történettel lehet benevezni.
Ajánlott a versenyző lakhelyéhez, szűkebb régiójához (néprajzi csoport, tájegység), tájnyelvi dialektusterületéhez kötődő meseválasztás. Az írott forrásokon kívül természetesen az adott közösségeken belül élő hagyományőrző idős mesemondóktól való mesetanulás is igénybe vehető, sőt mi több, külön értékelendő. Mivel a mese az élőszó művészete, ajánlott a szabad, rögtönzött előadásmódon alapuló hagyományos mesemondói stílus követése, a mesei nyelvezet sajátosságainak megjelenítése, a tájnyelv, illetve az eltűnő félben lévő tájszavak használata. Ugyancsak ajánlott az előadó lakóhelyéhez, régiójához kötődő népviselet használata.
A hagyományos mesemondás mibenlétének, elsajátításának és továbbadásának céljából mindenki szíves figyelmébe ajánljuk Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya című könyvét (Budapest, 2004), valamint a magyar nyelvterület bármely vidékén gyűjtött elbeszélő hagyományt tükröző személyi, vagy táji monográfiákat.
Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy bővítettük a verseny műfaji kereteit. Az előző évektől eltérően a népmesén kívül egyéb prózai népköltészeti műfajokkal (monda, anekdota, trufa, példázat) is lehet nevezni. Reményeink szerint így még inkább lehetőség nyílik a rögtönzött előadásmódon alapuló mesemondás, történetmesélés kamatoztatására, illetve a rövidebb epikumok (pl. eredetmagyarázó mondák, boszorkánytörténetek) különböző szempontok szerinti kapcsolására.
További változtatás, hogy a negyedik- ötödik kategóriában induló versenyzőknek, valamint az egyenes ágon továbbjutó háromszoros arany okleveles versenyzőknek két mesével (történettel) kell nevezniük, melyek közül a versenyen a zsűri által kiválasztottat kell előadniuk.
A versenyzők teljesítményét néprajzosokból, előadóművészekből és pedagógusokból álló szakmai zsűri fogja értékelni.
A beérkezett nevezések függvényében a verseny döntőjét területi elődöntők (indokolt esetben iskolai fordulók) előzik meg. Az egyes elődöntők helyszínéről és időpontjáról, ill. az iskolai fordulók szükségességéről, minden jelentkezőt értesítünk.
A verseny döntőjének időpontja: 2014 júniusa

Jelentkezés:
Jelentkezni elektronikus úton, a www.intezet.sk weboldalon megtalálható On-line jelentkező- és adatlapok menüben (V. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmese-mondó Verseny – 2014) található jelentkezési űrlapon vagy az Országos rendezvények / Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó verseny menüben lehet.
Nevezési határidő: 2014. március 20.
Bővebb információk:
Szakmai kérdések tekintetében:         Mgr. Varga Norbert: 0908 041 947
Szervezési kérdések tekintetében:    Mgr. Huszár László: 0905 358 529, 031 552 24 78
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet – Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o., Bacsákova 240/13, P.O.BOX 16., 929 01 Dunajská Streda
e-mail: nepmese@csemadok.sk