Az olvasás labirintusában

RációSzíves figyelmükbe ajánljuk a Ráció Kiadó frissen megjelent kötetét.
Az olvasás labirintusában. Tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára

Szerkesztők: Bednanics Gábor – Hansági Ágnes – Vaderna Gábor

Eisemann György hatvan esztendős, ennek alkalmából gyűltek össze tanárai, tanítványai, kollégái, hogy írásaikkal köszöntsék őt. Bár többféle a tanulmányok szerzőinek viszonya az ünnepelthez, senki sem tudja függetleníteni magát attól a hatástól, melyet az Eisemann-szövegek gyakoroltak rájuk. Az ünnepelt tanulmányai ugyanis az elmúlt évtizedekben hol szelíden, hol követelően, de rendre újragondolásra késztették az irodalomtörténészeket. Az a szép hagyomány, hogy pályatársai jókívánságaikat, szakmai nagyrabecsülésüket az ünnepelt téziseinek, hipotéziseinek, eredményeinek a továbbgondolásával, vagyis tanulmányokban fejezik ki, egyúttal azt is jelenti, hogy mind az ünnepelt, mind pedig az ünneplő több évtizedes tudományos munkásságának hatékonyságával szembesül. Túlzás nélkül állítható tehát, az itt olvasható írások legalább annyit köszönhetnek Eisemann Györgynek, mint amennyire köszönteni igyekeznek őt. A kötetben szereplő harmincnyolc tartalmas írás hét tematikai csomópont köré csoportosul: az átírás mint hatástörténeti esemény, a teória labirintusai, az Arany János- és Jókai Mór-életmű újraolvasása, a folytatódó romantika és modernség, valamint a századforduló alakzatai címekkel egybefogottak által felvetett kérdésekre keresnek választ Eisemann György pályatársai.

Megjelenés éve: 2013
Terjedelem: 616 oldal
ISBN 978-615-5047-50-3
Bolti ár: 3990 Ft

 
 
 
 

Ráció Kiadó

Kiadványszám: 171

 

Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy József életművében

 

Szerző: Vaderna Gábor

 

Gróf Dessewffy József (1771–1843) tevékeny főnemes, a 19. század első évtizedeinek közismert, szinte mindenkivel kapcsolatban álló, megkerülhetetlen alakja. Sajátos kettősség jellemzi: négy országgyűlésen követ, a sajtószabadság lelkes híve, aki tevékenyen részt vesz a Magyar Tudós Társaság vagy a Casino felállításában, ugyanakkor gróf Széchenyi István konzervatív ellenfele, aki értetlenül áll főúri barátja reformtervei előtt. A magyar kultúra bőkezű mecénása, író, költő, Kazinczy Ferenc meghitt barátja, a magyar nyelv rajongója, aki lelkesen vesz részt a nyelvújítás korának kritikai vitáiban, ugyanakkor Bajza József maradi ellenfele a Conversations-lexikoni pörben, szálka egy feltörekvő nemzedék szemében. Ezek az ellentmondások az érzékeny embertípus 19. századi hanyatlásával és bukásával magyarázhatók. A monográfia azt a társadalomtörténeti folyamatot mutatja be, amiként a 19. század modernizálódó és intézményesülő polgári nyilvánosságának keretei közt a mindennapi élet esztétikailag elgondolt társas és magángyakorlatai formálódnak.

 

VADERNA Gábor (sz. 1979) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének oktatója, az Irodalomtörténet folyóirat szerkesztője. A Magyar irodalom című kézikönyv egyik szerzője (főszerk. Gintli Tibor, Budapest: Akadémiai, 2010).

 

Megjelenés éve: 2013

Terjedelem: 456 oldal

ISBN 978-615-5047-49-7

Bolti ár: 3125 Ft

 
 

Megrendelhető: Ráció Kiadó

tel.: (1) 321-8023

fax: (1) 321-4757

e-mail: racio@racio.hu

 
A könyvet a kiadóban jelentős kedvezménnyel megvásárolhatják!
 
 
Ön a Szépirodalmi Figyelő és a Ráció Kiadó hírlevelét olvassa.
A hírlevél irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.
A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat, s bármely tag felvetetheti mások címét.
A listára feliratkozni és leiratkozni az alábbi címen lehet:
vagy küldjön levelet a szif@racio.hu mailcímre.