TŰNŐDÉS A TRÓPUSOKON

Zalabai ZsigmondA POZSONYI COMENIUS EGYETEM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉKE TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT A TŰNŐDÉS A TRÓPUSOKON CÍMŰ, ZALABAI ZSIGMOND EMLÉKÉRE RENDEZETT TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRA, melyre 2013. december 2–3-án kerül sor a Pozsonyi Magyar Intézetben (Védcölöp utca 54.).
A tanácskozás a pozsonyi Balassi Intézet és a somorjai Fórum Intézet társrendezésében valósul meg.
PROGRAM:December 2.
Helyszín: MKKI, Pozsony, Védcölöp utca (Palisády) 54.

11: 00 –11: 10
Megnyitó
Köszöntőt mond Misad Katalin tanszékvezető és Kollai István, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója

11: 20 – 11: 40 Margócsy István: A költészet modellálhatatlansága?
11: 40 – 12: 00 Kulcsár-Szabó Zoltán: A fikció Paul de Mannál
12: 00 – 12: 15 Vita, hozzászólás

Kávészünet

1. Új média, facebook, költészet

12: 30 – 12: 50 L. Varga Péter: Jelenlét, idő, színtér. Költészet és médiumok az ezredfordulón túl
12: 50 – 13: 10 Németh Zoltán: A Facebook-költészet
13: 10 – 13: 30 Gaborják Ádám: „sosem voltam itt” – Újmédia és költészet a kortárs fiatal lírában
13: 30– 13: 45 Vita, hozzászólások

Ebédszünet

2. Metaforák, jelhasználat, adaptáció

15: 30 – 15: 50 Fazekas Andrea: Metaforák Berniczky Éva és Kovács Magda novelláiban
15: 50 – 16: 10 Benyovszky Krisztián: Botcsinálta jelhasználat
16: 10 – 16: 30 Kuklis Katalin: Líra és adaptáció
16: 30 – 16: 45 Vita, hozzászólások

December 3.
Helyszín: MKKI, Pozsony, Védcölöp utca (Palisády) 54.

1. Metalepszis, mese, retorika

10: 00 – 10: 20 N.Tóth Anikó: Tündérrigólányok, vágtázó csodák. Máté Angi szóképei 
10: 20 – 10: 40 Petres Csizmadia Gabriella: Metalepszis a mesében
10: 40 – 11: 00 Kollár Árpád: Tolnai Ottó gyerekverseinek retorikai strukturái, ismétlődésrendszerei
11: 00 – 11: 15 Vita, hozzászólások

Kávészünet

2. Időkoncepciók, sejtetés, költészet 

11: 30 – 11: 50 Polgár Anikó:„Az idő egész terével”. A sejtetés, a felismerés és az egymásba áramoltatás poétikája Devecseri Gábor költészetében 
11: 50 – 12: 10 Száz Pál: Örökké Valóság. Időkoncepciók Nyéki Vörös Mátyás Tintinnabulum… és Borbély Szilárd Halotti pompa című kötetében 
12: 10 – 12: 20 Gorove Eszter: „hol vagyok én?”. Oravecz Imre: Halászóember
12: 20 – 12: 35 Vita, hozzászólások

Ebédszünet

3. (Neo) avantgárd, zene, népiség

15: 00 – 15: 20 Orcsik Roland: Mi rejlik a takaród alatt?(A szervetlen metaforaképződés Ladik Katalin költészetében)
15: 20 – 15: 40 Csehy Zoltán: Aleatória, entrópia, formális és szerves zenei fejlesztés Cselényi László költészetében
15: 40 – 16: 00 Bedecs László: „Vidékről a városba került”– népiség, avantgárd és posztmodern Tőzsér Árpád, Bertók László és Aczél Géza költészetben
16: 00 – 16: 15 Vita, hozzászólások

Kávészünet

4. Szlovák–magyar kulturális tér, műfordítás, recepció

16: 30 – 16: 50 Brutovszky Gabriella: A barokk közköltészet magyar-szlovák vonatkozásai
16: 50 – 17: 10 Hizsnyai Ildikó: A közös tér metaforikájának fordítói aspektusairól
17: 10 – 17: 20 Dusík Anikó: Tűnődés a Trópusokról. Zalabai Zsigmond monográfiájának helye az életműben és a recepcióban
17: 20 – 17: 35 Vita, hozzászólások

17: 35 Zárszó