Kiegészítő pedagógiai tanulmányok Bősön

A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola dunaszerdahelyi kihelyezett tagozata kiegészítő pedagógiai tanulmányokat (doplňujúce pedagogické štúdium /DPŠ/) indít abszolvensek számára. Az abszolvensek tanári képesítést szerezhetnek azon tantárgyak tanításához, melyek tartalma összhangban áll az elvégzett tanulmányi programokkal vagy szakokkal és az államvizsgákkal.

A Főiskola a kiegészítő pedagógiai tanulmányokat négyszemeszteres tanulmányként hirdeti meg, mely alatt 208 órát kell abszolválni távutas képzésként. A hallgatók a tanulmányok során megismerkednek a pedagógia és pszichológia alapjaival, illetve a többi, tanítási gyakorlathoz elengedhetetlen tárgyakkal. A tanulmány záróvizsgával, ill. a záródolgozat megvédésével fejeződik be.

A képzés helyszíne Bős. A tanulmányok szombati napokon lesznek, szemeszterenként 52 óra, ez félévente hét tanítási napot jelent.
A képzés költségtérítéses. Félévenként 250,- euro (záróvizsga 50,- euro).

Bővebb információ: Bc. Erik Javorský, tel.: 0948 401 305, e-mail:  javorsky@unids.sk