A XXIII. Tompa Mihály verseny VERSENYSZABÁLYZATA – 2014

XXIII. Tompa Mihály Vers- és Prózamondók, Verséneklők, Lírai Színpadok Országos Versenyének VERSENYSZABÁLYZATA – 2014

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából  a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya társszervezőivel, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével és a Rimaszombati Gömör-Kishonti Népművelési Központtal közösen meghirdeti a XXIII. TOMPA MIHÁLY VERS- és PRÓZAMONDÓK, VERSÉNEKLŐK , LÍRAI SZÍNPADOK ORSZÁGOS VERSENYÉT.

A VERSENY KATEGÓRIÁI:

 1. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai
 2. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai/ a 8 éves gimnáziumok 1. évfolyama
 3. kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8 éves gimnáziumok 2.-4. évfolyamai
 4. kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8 éves gimnáziumok 5.-8. évfolyamai
 5. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)
 6. kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg vagy csoportokban
 7. kategória: lírai színpad, versszínház (korhatár nélkül)

A VERSENY FORDULÓI ÉS IDŐPONTJAI:

1.    osztály, -iskolai versenyek megrendezésének határideje: 2014. február 8-ig     
2.    egyetemi, körzeti- és járási versenyek: 2014. március 8-ig 
3.
    országos elődöntők: 2014. március 24-31-ig  / Szenc, Galánta, Léva, Nagykürtös, Nagykapos
4.    országos döntő: 2014. április 24-25-26., Rimaszombat

MEGHIRDETETT DÍJAK, HELYEZÉSEK:

 1.-2.-3.- díj – kategóriánként (minden szinten)

 Az országos döntő díjai:

 1.-2.-3.- díj – kategóriánként

 • kiemelt díj: a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának díja a hazai szerző művét mondó legsikeresebb előadónak
 • a közönség díja
 • a zsűri különdíja
 • szerzői, előadói díj (VI. kategória)

 SÁVMINŐSÍTÉS:

 •  járási szinten érvényben van a sávrendszer, amelynek értelmében aranysávos besorolást a továbbjutási keretszámnak megfelelő számú versenyző kap
 • ugyanez az elv érvényesül az országos elődöntőkön is
 • az ezüst -és bronz sávok számának odaítéléséről a zsűri dönt
 • az országos döntőn az arany- ezüst- és bronz sávok odaítéléséről a zsűri dönt

 A TOVÁBBJUTÁSI KULCSOK MEGHATÁROZÁSA

I.     az iskolai- és körzeti versenyekből a járási versenyekbe való továbbjutás kulcsait a Csemadok illetékes területi választmányai határozzák meg. 

II.     a járási versenyekből az országos elődöntőkbe az alábbi kulcsrendszer működik:

I-III. kategória továbbjutói a járási versenyekről az országos elődöntőbe

 

IV. kategória továbbjutói járási versenyekről az országos a elődöntőbe

Járás:

fő/kategóriánként

(vers + próza külön)

 

Járás:

fő/kategóriánként

(vers + próza külön)

 

 

 

 

 

Pozsony

1

 

Pozsony

1

Szenc

1

 

Szenc

3

Összesen

2

 

Összesen

4

 

 

 

 

 

Dunaszerdahely

9

 

Dunaszerdahely

10

Galánta

3

 

Galánta

4

Vágsellye

2

 

Vágsellye

0

Nyitra

1

 

Nyitra

1

Összesen

15

 

Összesen

15

 

 

 

 

 

Komárom

8

 

Komárom

11

Érsekújvár

4

 

Érsekújvár

4

Léva

3

 

Léva

4

Összesen

15

 

Összesen

19

 

 

 

 

 

Nagykürtös

1

 

Nagykürtös

1

Losonc

3

 

Losonc

3

Rimaszombat

4

 

Rimaszombat

3

Tornalja

3

 

Tornalja

3

Összesen

11

 

Összesen

10

 

 

 

 

 

Rozsnyó

2

 

Rozsnyó

1

Kassa-vidék

2

 

Kassa-vidék

1

Kassa-város

1

 

Kassa-város

2

Tőketerebes

3

 

Tőketerebes

1

Nagykapos

2

 

Nagykapos

1

Összesen

10

 

Összesen

6


 1. I.
  az országos elődöntőkről az országos döntőre való továbbjutás kulcsa:

Az I-III. kategória továbbjutói az országos elődöntőből az országos döntőbe

 

A IV. kategória továbbjutói az országos elődöntőből az országos döntőbe

Országos elődöntő (résztvevő járások):

fő/kategória

(vers + próza külön)

 

Országos elődöntő (résztvevő járások):

fő/kategória

(vers + próza külön)

 

 

 

 

 

Pozsony, Szenc

1

 

Pozsony, Szenc

1

 

 

 

 

 

Dunaszerdahely, Galánta, Vágsellye, Nyitra

5

 

Dunaszerdahely, Galánta,
Vágsellye, Nyitra

5

 

 

 

Galánta

 

Komárom, Érsekújvár, Léva

5

 

Komárom, Érsekújvár, Léva

6

 

 

 

 

 

Nagykürtös, Losonc, Rimaszombat, Tornalja

3

 

Nagykürtös, Losonc,
Rimaszombat, Tornalja

2

 

 

 

 

 

Rozsnyó, Kassa-vidék, Kassa-város, Királyhelmec, Nagykapos

2

 

 

Rozsnyó, Kassa-vidék, Kassa-
város, Királyhelmec, Nagykapos

 

2

 

Megjegyzés: a továbbjutási kulcsokat a művelődési intézet szakmai csoportja az iskolák és a diákok létszámait rögzítő, hivatalos országos statisztikai adatok alapján dolgozta ki.

A SZERVEZŐK:

 

 1. az osztály-,  iskolai versenyek szervezői az iskolák
 2. a körzeti- és járási versenyek szervezői a területi választmányok titkárságai
 3. az országos elődöntők szervezői a kiválasztott területi választmányok titkárságai
 4. az országos döntő szervezője a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya.
 5. A verseny szakmai védnöke a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
 6. 6.      A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet etikai bizottságot hoz létre a verseny tisztaságának védelmére. Minden szakmai észrevételt, panaszt a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának címére kérünk eljuttatni!

A zsűri:

 1. 1.      Az országos döntő zsűrije:

1.1.   A verseny országos döntőjének zsűrijét a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet szakcsoportjának javaslata alapján a  Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya jóváhagyásával a SzMMI igazgatója kéri fel. A zsűri összetétele: hazai magyar szakemberek, magyarországi szakemberek.

 1. Az országos elődöntők zsűrije két részből áll:

2.1.   Az országos válogatóbizottság

2.2.   a régió által javasolt zsűri.

 1. A járási versenyek zsűrijét a Csemadok területi választmányai állítják össze. Kérhetik a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége illetékes területi választmányainak segítségét, valamint szakmai tanácsot kérhetnek a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet szakcsoportjától.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 • a vers- és prózamondók két produkcióval készülnek a versenyre
 • kiemelten ajánlott, hogy az egyik mű szlovákiai magyar szerző alkotása legyen
 • a zsűri vitás esetekben kérheti mindkét produkció előadását, az országos döntő kivételével
 • az országos döntőben az elődöntőn elhangzott és díjazott egy (1) produkcióval szerepel a versenyző
 • a zsűri az országos döntőn nem adhat ki megosztott díjat
 • diákok esetében a benevezés nem a lakhelyhez, hanem az iskola helyszínéhez kötődik
 • a versenybe az iskolai fordulók győztesei benevezési  lapokon neveznek be, melyeket az adott járási versenyt szervező területi választmány címére juttatnak el.
 • az előző év országos helyezettjei az országos elődöntőkön, az országos elődöntők előző évi győztesei a járási versenyekben kapcsolódhatnak be a versenybe. A rendelkezés kategóriaváltás esetén is érvényes! Ezek a versenyzők a benevezési lapokat szintén a járási fordulók előtt juttatják el az illetékes területi választmánynak, ugyanúgy, mint a többi résztvevő.
 • a produkció maximális időtartama 5 (öt) perc!
 • az V.- VI. VII. kat. résztvevői az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe, benevezési lapjaikat a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának juttatják el 2014. március 8-ig.

A VI. és VII. kategória résztvevői külön a saját kategóriájukra készített benevezési lapokon neveznek be a versenybe.

 • Az országos elődöntők okleveleinek és emléklapjainak mintapéldányát a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya eljuttatja az országos elődöntők szervezőinek elektronikus formában.

V. kategória: VERS- PRÓZA

 • az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe
 • a zsűri döntése szerint ebben a kategóriában is érvényes a sávozás
 • továbbjutási kulcs: 1. 2. 3. helyezett
 • az elődöntőkről csak a magas színvonalú versenyen elvárható szakmai- és művészi kritériumoknak megfelelő produkciók juthatnak az országos döntőbe. A kategória mindenáron történő fenntartása nem indokolhatja a nívótlan produkciók továbbjutását!
 • A melléklet tartalmazza a szakmai szempontokat
 • a benevezési lap a melléklet része

VI. kategória: ÉNEKELT VERSEK

az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe

 • a verséneklők, együttesek 2 produkcióval készülnek a versenyre
 • az alsó korhatár 12 év – egyénileg ill. csoportosan
 • az országos eldöntőkből a döntőbe az 1.,2.,3. helyezett jut tovább, e kategóriában is érvényes a sávozás
 • az országos döntő nem  két fordulós, tehát nem lesz még egy + elődöntő Rimaszombatban!
 • ajánlott a saját szerzemény (zene, vers)
 • a zsűri olyan szakmai szempontok szerint értékel, amelyek a vers és zene egymást kiegészítő, együttes hatására, valamint a hiteles és tiszta előadásmódra irányulnak
 • együttesek esetében a nevezési lapon fontos feltüntetni a tagok nevét és szerepét a produkcióban
 • szakmai szempontok: versválasztás, hangszerelés, prozódia, érthetőség, intonáció, összhatás
 • a benevezési lap a melléklet része

VII. kategória: LÍRAI SZÍNPADOK

 • az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe
 • korhatár nincs meghatározva
 • továbbjutás: a zsűri javaslata alapján
 • időtartam: max. 20-25 perc
 • a benevezéssel együtt kérjük mellékelni az ismertetőt a csoportról, valamint a tagok névsorát!
 • A melléklet tartalmazza a szakmai szempontokat
 • A benevezési lap a melléklet része

BENEVEZÉSI HATÁRIDŐK:

I., II., III., IV. kategória:    2014. február 10.

Az illetékes Csemadok területi választmányainak titkárságain a benevezési lapon, amely beszerezhető a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető a www.csemadok.sk honlapról.

V., VI., VII. kategória:   2014. március 8.

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmányánál (Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota)

e-mail: csemadokrsz@mail.t-com.sk

A benevezés  a benevezési lapon postán vagy elektronikus úton történik. A benevezési lap beszerezhető a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető a www.csemadok.sk honlapról.
 Tanácsadás: PhDr. Kamenár Horváth Éva * ekamenarova@chello.sk; mobil: 0908 788 855

ELÉRHETŐSÉGEK, INFORMÁCIÓK:
Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya
Jesenského 5
979 01 Rimavská Sobota
FAX: 047/5623 112
mobil: 0907/87 14 51
csemadokrsz@mail.t-com.sk

A mellékletek  és a benevezési lap  letölthető a www.csemadok.sk   honlapon, a Tompa Mihály Országos Verseny menüben.

Fontos figyelmeztetés!

A benevezési lap egy fontos dokumentum, amely végigkíséri a versenyzőt a fordulókon. A járási versenyek szervezői a verseny után azonnal továbbítják a továbbjutók benevezési lapjait az országos elődöntők szervezőihez.

Az országos elődöntők szervezői a továbbjutók pontosan kitöltött benevezési lapjait a verseny után továbbítják a  országos döntő főszervezőjének.