2014 – Pósa Lajos emlékév

Pósa Lajos Emlékbizottság alakult

2014-ben emlékezünk meg „Az Én Újságom” c. gyermeklap alapító szerkesztőjeként íróbarátaival új anyanyelvi kúltúrát teremtő Pósa Lajos halálának 100. évfordulójáról. A centenáriumi év célja költőnk életművének minél teljesebb körű megismertetése a magyar irodalmat, kultúrát szerető közönséggel.
Az emlékév lehetőséget kínál arra, hogy az évfordulóhoz csatlakozó intézmények bemutassák a népi-nemzeti irodalmi irányzat jeles képviselőjének munkásságát, életpályáját, amelynek számos részlete ismeretlen az olvasók előtt.
Annak érdekében, hogy a jövő évi megemlékezések méltón hirdessék jóindulatú szándékunkat: szervező és koordináló társaságot hoztunk létre, amely „Pósa Lajos Emlékbizottság” néven fog tevékenykedni.Tagjai (ábécésorrendben): Csipka Rozália, a Siker Kiadó vezetője, Budapest; Kun Miklós Jenő Pósa-kutató, Budapest; Pósa Judit, a nem közgyűjteményekben őrzött Pósa-hagyaték gondozója, Rimaszombat (SK); Sebők Valéria, a Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház alapító tagja, Rimaszombat; Tóth Csilla, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke, Rimaszombat; Tóth Elemér, Nemesradnót község polgármestere, Nemesradnót (SK).
Az emlékév védnöke: Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész. 

Bízunk abban, hogy az emlékévhez csatlakozó intézmények, óvodák, iskolák, szervezetek időben hírt adnak tervezett programjaikról, értesítenek bennünket és mi lehetőségeinkhez képest támogatni tudjuk ezeket. Az emlékév programját – könyvbemutatóval egybekötve – sajtótájékoztatón kívánjuk közzétenni, 2014 január végén Budapesten, illetve Rimaszombatban.

Elérhetőségünk: posa.emlek@gmail.com

Budapest – Nemesradnót – Rimaszombat, 2013. november 03.